Současná situace v řešení problému zhoršeného životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel Spořilova v důsledku navedení kamiónové dopravy

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 19. 11. 2010

Protože v poslední době řadu našich občanů trápí zhoršení životního prostředí, a tím i zdravotního stavu, podávám informaci o aktivitách směřujích k řešení tohoto problému.

Před deseti dny jsem podrobně informovala hlavního hygienika, krajského hygienika a starostu Prahy 4, že zdravotní stav řady obyvatel se velmi horší a že je nutné situaci urychleně řešit. Zatím jsem nedostala žádnou odpověď. Domnívám se tedy, že bude nutné začít hájit naše práva mnohem důrazněji. Již dříve jsem oslovila hygienu a nedávno byl hluk měřen nad Spořilovskou na kraji Hlavní ulice. Do konce listopadu mám obdržet výsledky. V současnosti probíhá výzkum zdravotního stavu obyvatel po 21.9. 2010. Předběžné výsledky anonymního dotazníkového šetření u asi 200 obyvatel prokázaly zhoršení zdravotního stavu, výskyt řady nových onemocnění a mnoha alergických reakcí na zhoršené životní prostředí. Většinu respondentů také trápí nadměrný hluk. Konečné výsledky dotazníkového šetření zveřejním ve Spořilovských novinách pravděpodobně koncem měsíce. V tomto ohledu je velmi důležitá spolupráce spořilovských občanů, protože čím více se jich zúčastní, tím bude větší vypovídací hodnota výzkumu. Zatím děkuji všem, kteří odevzdali pečlivě vyplněné dotazníky a tím pomohli situaci v oblasti Spořilova řešit.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.