Slavnostní setkání k výročí bitvy z Zborova

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 22. 06. 2010

Zborovák54. Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Spořilov - KLUB T.G.M. Masarykova demokratického hnutí, Záběhlice - Náboženská obec Církve Československé husitské, Spořilov - Obec baráčníků Roztyly - SBOR pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova

Vás srdečně zvou na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ve čtvrtek dne 24. června 2010 v 10,30 hodin na Roztylském náměstí v Praze 4 – Spořilově u příležitosti 93. výročí památné bitvy u Zborova 2. července 1917.

Bratr Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc., I. místopředseda Masarykova demokratického hnutí, promluví o významu Československých legií pro vznik samostatného Československa, o památné bitvě u Zborova a období rozhodujícím pro vznik samostatného demokratického státu - Československé republiky.
Pozvaní čestní hosté - ministr obrany ČR Martin Barták, primátor hl.m. Prahy Pavel Bém, senátor Tomáš Töpfer, starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek a velvyslanci Ruské federace, Ukrajiny a Slovenska poklepou na základní kámen pomníku Hrdinům od Zborova.
Původní pomník odstranili němečtí okupanti v červnu roku 1940.
Sbor pro obnovu pomníku usiluje o jeho obnovu k 95. výročí bitvy u Zborova v červenci 2012.
Pro Vaši informaci uvádím, že v průběhu slavnostního shromáždění vystoupí vynikající Hudba Hradní stráže a Policie ČR, která obohatí naše slavnostní shromáždění.