Sbírka úspěšně skončila

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 17. 10. 2009

Legionář od ZborovaS radostí podáváme všem štědrým dárcům i všem příznivcům obnovy památníku prvního odboje na Roztylském náměstí na Spořilově dobrou zprávu:
„Veřejná sbírka na obnovu této jedinečné vojensko-historické památky, - vzácného díla sochaře legionáře bratra Karla Babky,sochy Hrdinům od Zborova odhalené v roce 1937 na Národním hřbitově, úspěšně skončila.“

Po roce od vyhlášení letákem o Veřejné sbírce na památném náměstí ruského legionáře - generála Kutlvašra v Nuslích u příležitosti oslav ukončení druhé světové války v květnu roku 2008 se díky společnému úsilí všech pořadatelů Sbírky – ústředí odbojových a vlasteneckých organizací a občanských sdružení a jejich místních orgánů na Spořilově – Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Masarykova demokratického hnutí a Úřadu Městské části Praha 4 podařilo oslovit veřejnost nejenom na Spořilově a v Praze 4, avšak prostřednictvím těchto organizací a jejich členů i v celé Praze, celé naší vlasti i v zahraničí. Tak se o naší sbírce ve prospěch obnovy sochy ruského legionáře dověděli Sokolové i krajané v australském Sydney právě tak jako členové Sokola Mnichov, Paříž nebo Vídeň Velkou pomoc při vyhlášení Veřejné sbírky poskytly sdělovací prostředky jako mediální partneři, zejména noviny Městské části Praha 4 – TUČŇÁK, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, SOKOL, KALEIDOSKOP, ČAS, ČESKÝ ZÁPAS a SPOŘILOVSKÉ NOVINY, jímž náleží náš vřelý dík za pomoc a spolupráci.
Díky bratrské spolupráci s Asociací pro obnovu legionářských tradic ANLET, která byla pověřena organizací Sbírky, a jejímu prezidentovi pplk.v.z. Ing. Jaroslavu Houškovi, se podařilo nashromáždit na bankovním účtu a dary občanů s využitím sběracích listin velmi pěknou částku ve výši 107 745,- Kč.
S plnou podporou této sbírce na obnovu památky hrdinů – Československých legionářů v boji za národní samostatnost a demokracii pod vedením profesora T.G. Masaryka jsme se setkali u nejvyšších představitelů - předsedy a členů vlády České republiky. Písemně vyjádřili svůj obdiv a svoji osobní plnou společenskou a morální podporu pořadatelům této Sbírky. Připomněli nám povinnost dbát na připomenutí českých národních tradic naší slavné minulosti, bez níž by nevznikl v roce 1918 ani samostatný svobodný a demokratický stát Československá republika. V tom spatřujeme morální vítězství společného úsilí všech, kteří přispěli nejenom hmotnými dary, avšak často vyjádřili své vlastenecké postoje v rozhovorech u příležitosti četných osobních setkání s občany bez rozdílu jejich společenského, politického nebo náboženského přesvědčení. Každý občan – dárce věnoval na tuto ušlechtilou a závažnou činnost tolik, kolik mohl a svobodně daroval. Ještě jednou vřelé díky všem dárcům. Jejich podpory si velmi vážíme a budeme i nadále velmi usilovat o brzkou obnovu Památníku obětem a hrdinům - Československým legionářům na Roztylském náměstí Spořilově.