V ZŠ Na Chodovci ZNAJÍ!

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 15. 06. 2009

9. června pořádala městská část Praha 4 v rámci celoroční soutěže „Čtyřlístek zdraví 2009“ znalostně branný den „Znám“ v Krčském lese. Každá škola byla zastoupena 5ti členným družstvem – žáci od 3. do 7. ročníku. Žáci si ověřili znalosti a dovednosti při plnění úkolů z vlastivědy, přírodopisu, dějepisu, českého jazyka, matematiky, zdravovědy a tělocviku. Naši školu reprezentovali Tonda Kříž, Verunka Páníková, Josefina Wiesnerová, Tomáš Jakubec a Petr Svoboda.

Zabojovali a obsadili krásné 3. místo ze šestnácti škol Prahy 4, které se soutěže zúčastnily. Gratulujeme a děkujeme!

Zuzana Švadlenová