Petici proti Velkým Roztylům podepsalo téměř 700 občanů

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 10. 06. 2009

Petici proti nové rozsáhlé výstavbě v Roztylech s podpisy téměř sedmi set lidí předají dnes jejich zástupci radnici Prahy 11 i pražskému magistrátu. Lidé nesouhlasí se změnou územního plánu, která by poškodila Kunratický les a znamenala by zástavbu bývalého sadu a další zelené plochy při ulici Ryšavého. Výstavba nové čtvrti Velké Roztyly se předpokládá na ploše více než 36 hektarů. Změnu územního plánu navrhla radnice Prahy 11, rozhodovat o ní bude pražské zastupitelstvo. Hlavním investorem projektu má být společnost Passerinvest.

„Vadí nám, že o projektu, který změní charakter celých Roztyl, rozhoduje úzká skupina politiků. Obyvatel se na jejich názor nikdo neptal,“ říká Šárka Bártová, organizátorka petice „Nechceme Velké Roztyly“, kterou podepsalo 645 lidí. „Žádáme pražské zastupitelstvo, aby záměr vyřadilo z balíku změn územního plánu,“ dodává Bártová.
Proti masivní výstavbě vystupuje také sdružení Arnika, které podalo už na podzim připomínky ke změnám územního plánu. „Je zřejmé, že současná podoba okolí stanice metra Roztyly je nevyhovující. Nová zástavba by v tomto místě mohla být prospěšná. Nicméně, výstavba musí respektovat limity území a potřeby tamních obyvatel. Komplex Kunratického lesa by měl být v každém případě nedotknutelný, a to včetně dostatečně širokého ochranného pásma,“ uvedl Martin Skalský z Arniky. Les má v daném místě - obklopen hustou obytnou zástavbou i rušnými silnicemi - nenahraditelnou úlohu: produkuje kyslík, plní klimatizační funkci, zachycuje nebezpečné prachové částice a samozřejmě slouží k rekreaci obyvatel místních i vzdálenějších částí města.
Podle Arniky je současná představa investorů příliš megalomanská - měla by zde vzniknout rozsáhlá kancelářská a obytná zástavba. "Už v první fázi by mělo jít o velkou administrativní budovu, která je však těsně u lesa naprosto nevhodná. Ještě větším problémem než samotný projekt je ale proces jeho schvalování. Režim takzvaných celoměstsky významných změn, do kterého spadají i Velké Roztyly, úplně vyšachoval veřejnost. Neprobíhá ani diskuse o různých alternativách využití cenných pozemků,“ zdůraznila mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Vyzveme pražské zastupitelstvo, aby celý proces zastavilo a počkalo s řešením Roztyl i dalších území do přípravy nového územního plánu Prahy,“ dodala.
Obyvatelům vadí mimo plánovaného zničení zelených ploch a zástavby ochranného pásma Kunratického lesa také využití nových budov. Výstavbu plánuje společnost Passerinvest, která v Praze 4 postavila kancelářskou čtvrť BB Centrum. Také v Roztylech má podle zatím dostupných informací velká část ploch v nových budovách sloužit jako kanceláře. Jenže lidé spíše potřebují nové obchody a služby, kulturní a sportovní zařízení.
K záměru se vyjádřil v dopise starostovi Prahy 11 a radnímu Prahy Martinu Langmajerovi mimo jiné také filozof Erazim Kohák, který v Roztylech bydlí. „Zcela náhodou jsem se dozvěděl o hrůzném úmyslu na vybetonování velké části naší zeleně a zároveň nárazové zóny Krčského lesa mezi stanicí metra Roztyly a hotelem Globus. Připadá mi jako naprosto bezohledný, nedomyšlený projekt, který zcela přehlíží zájmy občanů a řídí se jen a jen maximalizací investorova zisku,“ napsal Kohák.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy by mělo o takzvané první vlně celoměstsky významných změn územního plánu hlasovat na svém červnovém zasedání.

petice proti výstavbě v okolí stanice metra Roztyly - ve spolupráci s občanským sdružením Arnika a za podpory Erazima Koháka byla předána zastupitelstvu městské části Praha 11, primátorovi Bémovi a radnímu pro územní rozvoj Langmajerovi. Starosta Prahy 11 Mlejnský přislíbil veřejné setkání s občany Roztyl v nejbližší možné době.

Toto setkání proběhne v úterý 16.6. v 10:30 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 (KC Zahrada), kde je zařazen bod "Prezentace záměru rozvoje lokality v okolí metra Roztyly". Zváni jsou všichni, které osud Roztyl zajímá a mají časovou možnost přijít.