Pedagogové jsou zahradními fandy a podporují u dětí zájem o pěstitelství

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 28. 05. 2009

V souvislosti se zahradní slavností v ZŠ Jižní nás zaujala v pozvánce informace o využití výpěstků ze školní zahrady. Ačkoliv jsou Pěstitelské práce součástí školního vzdělávání dětí, je jejich zařazení na mnoha školách (zvláště v Praze) problematické. Bohatou činností v tomto směru se může pochlubit ZŠ Jižní, která současně navazuje na bohatou zahradnickou tradici (Spořilov byl od svého vzniku zahradním městem a dodnes jsou zahrádky kolem rodinných domků součástí spořilovské kultury, zelenými veřejnými prostranstvími, ulicemi a parky Spořilova se zase pyšní celá Praha 4).
Podrobnosti o výuce pěstitelství na ZŠ Jižní nám ochotně poskytl ředitel školy Mgr. Daniel Kaiser:

"Pěstitelství vzhledem k našim možnostem je zařazeno v pracovním vyučování ve všech ročnících na 1. stupni a pak cíleně v 6. a 7. ročníku jako propojení teorie přírodopisu s praxí. Každá třída má na starost určitý úsek, který udržuje v pořádku, zalévá květiny, hrabe listí atp. V 8.a 9. ročníku pak si Pěstitelství vybírají děti jako volitelný předmět. Řada našich absolventů po skončení ZŠ odchází studovat na střední školy v oboru zahradnictví, parková architektura atp. S nimi navštěvujeme Průhonice, Botanickou zahradu Na Slupi i v Troji. Bioodpad pak kompostujeme a následně využíváme k přihnojování. Větve štěpkujeme používáme k dopadové ploše pod prolézačky. Náš školní kompost loni vyhrál 3. příčku v celopražské soutěži „Miss kompost“.
K dispozici máme velký areál školní zahrady, velký skleník, kde množíme pokojové rostliny, ale i balkónové a letničky. Za okny školy a v každé třídě pak můžete vidět produkty dětské činnosti. Několik našich pedagogů je zahradními fandy a tak tuto činnost podporují. Letos jsme si zřídili i malé školní jezírko. Snažíme se děti vést ke kráse přírody, k radosti z vypěstovaných rostlin. Výsledkem je i to, že děti neničí zeleň Spořilova a chovají se k přírodě slušně."