Sociální demokraté ostře vystoupili proti plánované výstavbě v Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 26. 03. 2009

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválilo pořízení několika celoměstsky významných změn územního plánu v samostatném režimu. Mezi tyto změny byla na základě podnětu MČ Praha 10 z února 2009 zařazena i lokalita Trojmezí. Zastupitelé z ČSSD vyzvali vedení pražské radnice, aby se nepodvolilo tlaku developerů a odmítlo plošnou zástavbu, která by vedla k devastaci tohoto cenného území.
Pražská ČSSD stejně jako řada občanů, kteří podepsali petici „Za zelené Trojmezí“, odmítla řešit nové funkční využití 100 ha tohoto přírodního parku uprostřed sídlišť na Jižním městě v samostatném režimu pořizování. Výsledná podoba tohoto území bude podle dnes schváleného materiálu záviset na urbanistické studii. Zastupitelstvu předložený materiál konstatuje založení parkových ploch a odpovídající urbanizaci území. „Nikde už ale není zmíněno, k jak rozsáhlé zástavbě má do budoucna dojít, což otevírá značný prostor pro investiční lobby,“ uvedl místopředseda pražské ČSSD a člen výboru územního rozvoje Miroslav Poche.

Změnu územního plánu navrhla MČ Praha 10 na základě svého usnesení z 25. února 2009. „Při pohledu na grafickou přílohu usnesení rady MČ Praha 10, která na převážné části 100 hektarů současné zeleně navrhuje obytnou zástavbu lze ztěží uvěřit, že to Praha 10 skutečně myslí vážně,“ dodal Poche. Rada MČ Praha 11 ani rada Prahy 15 navíc o tomto podnětu vůbec nehlasovala, přitom i jejich obyvatel se tato změna výrazně dotýká. Je proto otázkou, jak je vůbec možné překládat tak významnou změnu, aniž by se k ní vyjádřili všechny zainteresované subjekty.
Podle již projednané nadřazené územně plánovací dokumentace- tedy Územně analytických podkladů a Zásad územního rozvoje- se jedná o území určené pro zeleň a rekreaci. „Podnět MČ Praha 10 vůbec neodráží současné znění projednávaného Konceptu nového územního plánu, Územně analytických podkladů ani Zásad územního rozvoje,“ dodal Poche. Tyto územně plánovací podklady vymezují Trojmezí jako území, které je třeba chránit vzhledem k nedostatku zeleně a husté okolní zástavbě. „V současnosti je tato oblast pod silným investičním tlakem a záměr další kapacitní zástavby je v naprostém rozporu s přírodními kvalitami území,“ konstatoval Poche. Další výstavba by přinesla i navazující problémy s dopravní infrastrukturou.
Pražská ČSSD nesouhlasí se snahou upřednostnit zájmy developerů a podpořit plošnou zástavbu tohoto území a vyzvala zastupitelstvo k vyřazení této změny z celoměstsky významných změn. Podle ČSSD by tato změna měla být řešena v rámci celkové územní koncepce hl. m. Prahy v rámci chystaného nového územního plánu a měla by respektovat principy již stanovené územně plánovací dokumentací, tedy zachování ploch zeleně a rekreace v maximální možné míře. „Mrzí mne, že při hlasování o stažení této změny z programu jednání někteří opoziční zastupitelé z řad SNK-ED, Strany zelených i KSČM podpořili ODS a neumožnili tak tuto změnu vyřadit,“ dodal Poche.
„Pokud uspějeme v nadcházejících volbách, změnu územního plánu, která by povolila zastavět jeden z posledních kousků přírody uprostřed rozsáhlého sídliště zrušíme.“ uzavřel Poche.