Dětské šibřinky - byly jako vždy radostné a všem se líbily

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 09. 03. 2009

Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOO























Sokolovna byla tradičně plná mládí avšak i dospělých, kteří se přišli se zájmem podívat na svoje nadějné ratolesti. Svědčí o tom malé fotoalbum snímků, které pořídil bratr Jakub Kunčík.
Tentokrát se šibřinky konaly na ráz ZOO, tělocvičnu zaplnila zvířátka od malých myšek, kočiček a kuřátek až po opičky, levharty a slony, Deset nejhezčích masek bylo odměněno medailemi a sladkou odměnou. Jak vidíte, děti se radovaly, že jsou v zoologické zahradě. Pod vedením svých cvičitelů děti cvičily, tančily, zpívaly, kreslily a soutěžily.

Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOONa závěr šibřinek při loučení všechny děti dostaly sladkou pozornost - chutné svatební malé koláčky, které ochotně Sokolu věnoval an Jaroslav Stolín, Pekařství na Chodovci, s.s r.o. na Spořilově u konečné tanice tramvaje č. 11 -děkujeme!
Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOOVšechny děti prožily přes dvě hodiny veselé sokolské zábavy v kruhu svých rodičů a prarodičů.
V tom spočívá též naše krásná budoucnost - nejenom sokolská, avšak i celého národa!

Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOODíky za to všem, kteří tak krásnou společnost ve spořilovské sokolovně s nadšením a zápalem, "po sokolsku" vytvořili!






Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOO Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOO Dětské šibřinky 7.3.2009 - ráz ZOO Zborovák