Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 27. 02. 2009

Veřejná sbírka - Pomník hrdinům od ZborovaROZHOVOR číslo II. s Doc. PhDr. Jaromírem Hořcem, CSc., členem předsednictva Masarykova demokratického hnutí, synem ruského legionáře Karla Halbhubera (* 1888) na téma „OBNOVA POMNÍKU HRDINŮM OD ZBOROVA“ na Spořilově.
Od naší poslední rozmluvy pro čtenáře TUČŇÁKU uplynula řada měsíců. Komise pro obnovu památníku dvou odbojů na Spořilově, jejíž jste členem za Masarykovo demokratické hnutí, usilovala o brzké uskutečnění významného projektu obnovy, a to v přímé spolupráci s panem starostou Ing. Pavlem Horálkem a s Úřadem Městské části Praha 4. Rád bych členářům přiblížil, jak celá záležitost postoupila, a jaký je Váš názor na dosavadní přístup příslušných úřadů.
Jak se Vám jeví dnešní stav příprav a dosavadní vývoj jednání s příslušnými místy státní správy a samosprávy o co nejbližší realizaci tohoto významného projektu ?

„Dosavadní průběh jednání zatím neodpovídá stavu příprav brzké realizace projektu. Na obnovu Památníku uvolnil Magistrát hl. m. Prahy částku investičně vázanou ve výši 500 000,- Kč. Plnou podporu obnovy sochy jako národní historické vojenské památky České republiky vyjádřila v písemném prohlášení paní Vlasta Parkanová, I. místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR. Podporuje toto významné dílo obnovy vojenských tradic a poskytne finanční dotaci až do výše 80 % celkových nákladů. Česká obec sokolská uvolnila na obnovu Památníku jako účelový dar částku 100 000,- Kč a Masarykovo demokratické hnutí věnovalo již 50 000,- Kč.

Co říkáte odezvě spořilovských občanů a širší veřejnosti na Výzvu k celostátní veřejné sbírce na obnovu sochy Bojovníka od Zborova?
„Na sbírkové konto Asociace nositelů legionářských tradic ANLET došlo k 1. prosinci 2008 již přes 80 000,- Kč. Členové spořilovské pobočky ČSBS darovali na sbírku 3 000,- Kč. Veřejná sbírka vyhlášená v květnu minulého roku na obnovu Památníku dvou odbojů na Spořilově pokračuje úspěšně dále. Všem dárcům upřímně děkujeme za obětavé dary.“

Jak na Vás zapůsobilo seznámení veřejnosti s obnovou památníku dvou odbojů, konané dne 18. listopadu 2008 v Kulturním centru Spořilov? Jaké je Vaše osobní stanovisko jako účastníka této schůzky k jejímu průběhu a ke způsobu tzv. hlasování účastníků tohoto veřejného představení studie o budoucnosti památníku?
„K celkovému průběhu jednání mohu poznamenat, že spořilovská veřejnost vyslechla zajímavé informace o připravované studuii rekonstrukce Roztylského náměstí. Zato nových informací o stavu a postupu projektových příprav k obnově Památníku dvou odbojů nebylo řečeno nic nového. Necitlivé hlasování působilo nedůstojně až trapně poté, co řada starších občanů již opustila sál. Také doba jednání trvající přes tři hodiny a nepřehledná diskuse ublížila významu jednání. Tzv. hlasování je třeba odmítnout, neboť nemohlo nic rozhodnout.“

Co byste vzkázal odpůrcům projektu obnovy památníku na Spořilově?
„Odstranění památníku z pietního místa národního hřbitova na Spořilově, které provedli němečtí okupanti, nutno zásadně odmítnout. Pokus a likvidace sochy Hrdiny od Zborova podle návrhu sochaře – legionáře Karla Babky by byla oprávněně posuzována jako neúcta k památce bojovníků a hrdinů Československých legionářů.
Pěstování národních tradic a pravdivého svědectví o díle profesora Tomáše Garrigue Masaryka při založení samostaného Československa náleží mezi závažné úkoly současné doby, zejména při práci s mladou generací. Obnovou Památníku všichni splácíme velký dluh bojovníkům za svobodu a úctu k hrdinům našich dějin, Československým legionářům, kteří se zasloužili o naši dnešní svobodu. Chceme tak obnovit často ztracené národní vědomí a vlastenectví. Spořilov byl jako celek vyhlášen za památkově chráněné území, kde provádět jakýkoliv zásah tzv. moderním řešením národního hřbitova, je naprosto nepřípustné.“


Děkuji Vám za rozhovor!
Rozmlouval Vladimír Prchlík, syn ruského legionáře Karla Prchlíka (* 1890)
Spořilov, 27. ledna 2009