Obytný soubor Trojmezí - ukončení EIA

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 09. 01. 2009

Posuzování vlivu na životní prostředí u Obytného souboru Trojmezí bylo ukončeno. Central group totiž svůj záměr stáhl!
Poté, co bylo rozhodnuto, že se u záměru bude pozuzovat vliv na životní prostředí, požádal investor o ukončení procesu posuzování. Nemůže tedy žádat o územní rozhodnutí ani stavební povolení.

Je určitý předpoklad, že Central Group od zaměru neustoupí, nejspíše upraví projektovou dokumentaci tak, aby vyhověla připomínkám.

Více informací naleznete na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA582

Podle informace Ing. Jana Chvátala, předsedy ZČ HB Botič