Veřejná sbírka na obnovu vojenské historické památky úspěšně pokračuje

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 10. 11. 2008

ZborovJako mediální partner sbírky na obnovu památníku odbojů v Praze 4 - Spořilově přinášíme první dílčí výsledky uvedené akce.
V roce 90. výročí vzniku samostatného Československa se T.J. SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly a Asociace nositelů legionářských tradic obrátili na všechny občany a na významné představitele veřejných organizací, podniků, na známé osobnosti politického, kulturního a společenského života, na všechny vlastenecky cítící občany s žádostí o příspěvek na obnovu pomníku odbojů, který byl zničen nacisty v červnu roku 1940.
Obnova pomníku má připomínat zejména mladé generaci slavnou tradici, hrdinství a oběti padlých hrdinů v boji za svobodu a samostatnost demokratického Československa.SEZNAM DÁRCŮ – za období 07. 05. až 31. 10. 2008:
I. ANLET, sbírkový účet vedený u ČSOB a.s., č.ú. 208934451/0300 (14 dárců)
Tomáš Sabolčák 100,-, Ing. Bohumil Černík 1 000,-, Ing.Pavel Brada 300,-, 54. ZO ČSBS Spořilov 3 000,-, Milan a Beatrice Daňkovi 2 000,-, Libuše Šorejsová 200,-, Ing. Vladimír Prchlík 5 000,-, Nadace odkazu TGM 50 000,-, JUDr. Jiří Stelovský 1 000,- , neznámý dárce 100,- , Eva Königová 1 445,- , Dr.Václav Exner 500,-, TV Sokol München 2 400,-, Ing. David Kafka 2 000,-. Stav ke dni 31. 10. 2008 - 69 045,- Kč

II. Sběrací listiny T.J. SOKOL Praha - Spořilov, Roztyly:
SL č. 001/2008
(31 dárců)
Stanislav Grepl 300,-, Olga Nováková 100,-, Květoslav Kozderka 100,-, Marie Švecová 100,- , Miloslava Vízková 50,- , Zdeněk Jeřábek 200,- , Cymbrylová 30, , Vladimír Štěpán 100,-, Štěrbáčková 800,-, Činčerová 100,-, Milena Dekastelová 50,-, Albína Bedrníčková 50,-, Homola 20,-, Špetková 40,-, Milena Secká 200,-, Jitka Kosová 50,-, Švestková 30,-, Holečková 30,-, Machová 40,-, Fabiánová 10,-, Šrámková 30,-, Andělová 30,-, Žižková 10,-, Petrželková 10,-, Hužerová 10,-, Trnková 10,-, Kunstová 10,-, Karabcová 10,-, Komancová 75,-, Šikolová 75,, Dutnarová 200,-.
Stav ke dni 31 . 10. 2008 2 870,- Kč

SL č. 002/2008:
(27 dárců)
Josef Slanina 500,- , Dagmar Tesáková 200,-, Hana Vrbová 500,-, Ivana Drbalová 200,-, Arnošt Kopal 200,-, Libuše Šorejsová 100,-, Anna Kočková 100,-, Ing. Jaroslav Zahálka 100,-J. Nehasilová 50,-, Jiřina Novotná 100,-, Čechurová 50,-, Helebrandová 50,-, Emilie Neumannová 100,-, Cízová 20,-, Sládková 100,-, Koldovský 20,-, Sejková 50,-, Zofková 50,-, Nechvátalová 50,-, Dagmar Vychodilová 50,-, Jiřina Potměšilová 50,-, Věra Rozmajzlová 200,-, Alena Charvátová 200,-, Marie Kůstková – Kulhánková 100,- , Marie Sklenářová – Němcová 500,- , Tumpach 200,-, Krbušková 200,-
Stav ke dni 31. 10. 2008 4 040,- Kč

Veřejná sbírka c e l k e m 75 955,- Kč

VŠEM VÁŽENÝM DÁRCŮM UPŘÍMNÝ DÍK!
Sbírka na obnovu památníku odbojů na Spořilově úspěšně pokračuje.

ANLET, T.J. SOKOL PRAHA – SPOŘILOV, ROZTYLY