Václav Matěj Kramerius (9.2. 1753 – 22.3. 1808)

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 21. 03. 2008

Nejvýznamnější národní buditel počátečního období národního obrození. Zasvětil svůj plodný život obětavé vlastenecké a osvětové práci mezi českým lidem. Stál u zrodu české novodobé žurnalistiky a byl významným českým nakladatelem. Po uvolnění cenzury na počátku osmdesátých let devatenáctého století vydal Kramerius několik odvážných aktuálních publikací. Nejvýznamnější z nich byla Kniha Josefova. Kramerius vydal přes osmdesát knih. Začátkem roku 1786 byl Kramerius pověřen redakcí svých, tehdy jediných českých novin. Kramerius sám zajišťoval celý obsah novin, které vycházel\y každý týden, pomáhal při jejich tisku a staral se i o odbyt a expedici. Poprvé se objevily také komentáře ke zprávám a náznaky reportáží.. Vydával zprávy o činnosti českých vlastenců a staral se také o hospodářskou osvětu. V červenci roku 1789 začal Kramerius vydávat vlastní noviny „Krameriusovy c.k. poštovní noviny, od roku1791 „Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny“. Oblíbeným lidových čtením se staly Krameriovy kalendáře.. Kramerius tak šířil lásku k rodnému jazyku a vlastenectví mezi českým lidem a pozvednutí národního vědomí.

Pokládáme mistra Krameria, novináře a nejvýznamnějšího národního buditele , který stál u zrodu české žurnalistiky, za náš velký a nezapomenutelný vzor! Budiž čest jeho světlé památce!
Tomáš Hromádka, Marek Mahdal, Vladimír Prchlík,
členové redakčního kruhu Spořilovských noviny