Sokolská přehlídka radosti

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 16. 03. 2008

Valná hromada TJ Sokol Spořilov 14.3.2008Výroční shromáždění spořilovské sokolské tělocvičné jednoty, konané dne 14. března 2008, proběhla v radostném prostředí nastupujícího sokolského mládí všichni. Od malých tříletých sokolíků až po seniory z Věrné gardy se všichni přišli potěšit z pestré činnosti v roce 2007.
Ze zpráv jednotlivých funkcionářů se dověděli, že naše jednota k 1.1 2008 měla 536 členů, což je o 48 více než v minulém roce, z nich je 198 dětí ve věku do patnácti let. V obrazové zkratce sestra náčelnice Ing. Jana Pechmanová představila pestrý běh událostí v Sokole: bohatou činnost v tělocvičně, na hřišti, úspěšnou účast našich závodníků v nejrůznějších soutěžích a závodech, pobyty v přírodě na zimních či letních táborech, i čilou kulturní a společenskou činnost. Velmi oblíbené jsou tradiční Mikulášské besídky a šibřinky. Stále většímu zájmu dětí i rodičů se těšila nedělní loutková představení pohádek.

Valná hromada TJ Sokol Spořilov 14.3.2008Sychravý březnový podvečer poté rozzářila cvičení malých gymnastek. V krátké další ukázce nastoupily nejmladší cvičenky ke gymnastické skladbě a poté vyspělejší starší žákyně předvedly taneční skladbu BOSA NOVA, kterou předvedou též na III. Sletu Sokolské župy Ještědské ve dnech 20. až 23. června v Liberci. Obě skladby, které nacvičila sestra náčelnice Ing. Jana Pechmanová, si zasloužily potlesk vděčného obecenstva.
Valná hromada TJ Sokol Spořilov 14.3.2008Našich jedenáct cvičenek v létě nastoupí na značky pod Ještědem, aby díky své píli, nadšení a poctivosti v nácviku přispěly k dalšímu rozkvětu sokolské myšlenky v celé naší vlasti. Je potěšitelné, že kromě našich dospělých cvičenců ve skladbách mužů – „Chlapáci II“, žen – „ Léto“ a ve skladbě pro Věrnou gardu – „Ta naše písnička česká“ se právě nejmladší generace spořilovských Sokolů poprvé představí i širší veřejnosti, aby oslavila radost svého mládí.

Autorem snímků je bratr Jakub Kunčík.