Zápis – ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750/10

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: ZŠ Jižní IV., Vydáno dne: 09. 01. 2008

ZÁPIS žáků do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009 proběhne ve dnech 16.1. 2008 (14,00 - 18,00) a 17.1. 2008 (14,00 - 18,00) v budově A (dolní budova; 1. – 4. ročník).
Ve výjimečných případech může zápis proběhnout ještě v náhradním termínu dne 6.2. 2008 (14,00-18,00).

Informace k zápisu:
• k zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2001 do 31.8. 2002 po odkladu: 1.9. 2000 – 31.8. 2001, podrobněji viz zákon č. 561/2004 Sb., § 36
• na našich webových stránkách (www.zsjizni.cz) máte možnost se zapsat elektronicky na konkrétní den a čas
• k zápisu se prosím dostavte s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce; cizinci (mimo zemí EU) též s povolením k pobytu v ČR
• tiskopisy potřebné k zápisu vyplňují zákonní zástupci buď přímo u zápisu, nebo si je mohou vyplnit předem a přinést k zápisu s sebou (viz www.zsjizni.cz – dokumenty)
• školu si můžete prohlédnout kdykoli po předběžné telefonické domluvě
veškeré další informace Vám rádi poskytneme telefonní čísla: 272763368, 272761887, e-mail: kaiser.daniel@sjizni.cz, nejtkova.yvetta@zsjizni.cz
• tiskopisy ke stažení na www.zsjizni.cz – dokumenty
1) Výňatky ze zákona – plnění povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky
2) Přihláška do 1. ročníku (k zápisu) – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
3) Žádost o odklad povinné školní docházky
4) Žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu a těšíme se na další spolupráci.