ZŠ Jižní IV bude z důvodu stávky 4. prosince uzavřena

Autor: Daniel Kaiser <Kaiser.Daniel(at)zsjizni.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 29. 11. 2007

Vážení rodiče,
Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil na 4. 12. 2007 stávku. Rozmýšleli jsme se zaměstnanci, zda se ke stávce připojíme. Seznámili jsme se s cíli a důvody stávky:

Důvod stávky
- nesouhlas se záměrem vlády snižovat výdaje na školství
- nesouhlas se snahou státu převést zodpovědnost za financování některých poskytovaných služeb v oblasti RgŠ, doposud financovaných státem (učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání…) na zřizovatele resp. na rodiče
- nesouhlas se snížením reálných platů ve školství, jako důsledek navrhovaného rozpočtu.
Cíl – navýšení státního rozpočtu, kapitoly školství na r. 2008 o 3 mld Kč, z toho 0,5 mld Kč na učebnice, pomůcky, další vzdělávání ped. prac. a 2,5 mld Kč na platy zaměstnanců RgŠ včetně odvodů.


Zkonstatovali jsme, že
- v roce 1997 jsme dostali do rozpočtu na učebnice a učební pomůcky 394 tisíc;
- v roce 2006 jsme s vyšším počtem žáků jsme mohli čerpat už jen 245 tisíc na učební pomůcky a pro další rok se částka nezvedne ani v souvislosti s inflací (nemít doplňkovou činnost a nebýt příspěvků rodičů na pracovní sešity, nemáme s čím učit);
- několik let jsme nemohli ze státního rozpočtu obnovit kabinetní sbírky (nebýt sponzorských darů a zapojení školy do evr. strukt. fondů, neobnovili bychom nic);
- každoročně odchází z naší školy po zaučení několik učitelů (převážně mladých) kvůli platovým podmínkám;
- svoji práci odvádíme v dobré kvalitě, měla by být náležitě ohodnocena a měli bychom mít možnost učit s novými pomůckami, učebnicemi;
- pokud má stát zodpovědnost za školství a vybírá na ně od občanů daně, neměl by spoléhat na dary od rodičů a na hospodářskou činnost škol;
- poslanci našli rezervu na „porcování medvěda“ - 3 miliardy a budou tak rozdělovat peníze daňových poplatníků do regionů na výstavbu „pomníčků“ jako díkůvzdání za to, že byli tamními obyvateli zvoleni;
- investice do vzdělávání dětí se několikanásobně vyplatí v budoucnosti (viz Irsko, Japonsko, Slovinsko a další státy, kde procento věnované na školství ze státního rozpočtu dalece převyšuje procenta z rozpočtu ČR vynakládaná na školství)…
Na návrhy odborů a školských institucí vláda reaguje argumentem o úbytku žáků ve školách. V naší škole je tomu naopak, přesto k nárůstu financí nedochází.
Naprostá většina zaměstnanců se rozhodla připojit se ke stávce a využít svého práva dát najevo nesouhlas s postupem tvorby rozpočtu a s výší financí předpokládanou na oblast školství.
Jsme si vědomi toho, že některým z Vás se uzavřením Základní školy Jižní IV., dne 4.12. 2007 zkomplikuje situace. Pokud ale nedáme najevo nesouhlas s přístupem politiků ke vzdělávání a nebudeme požadovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství, v dalších letech se nepodaří ztrátu dohnat. Z výše uvedených důvodů nebude ZŠ Jižní IV. v provozu. Stávka se týká všech součástí školy, tedy základní školy, přípravné třídy, školní družiny i školní jídelny.

Stávkový výbor ZŠ Jižní IV.

Mgr. et Bc. Daniel Kaiser
ředitel ZŠ Jižní IV.


V Praze dne 29. 11. 2007