Opět nejsou dodržovány plány posypu

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 21. 11. 2007

11. listopadu přijel sv. Martin na bílém koni a jak se mohli všichni občané Spořilova přesvědčit, opět nejsou dodržovány plány posypu. Solní aktivisté naší redakci upozornili, že "zase jsou nasoleny úseky, kde sůl nesmí být použita, není dodržena dávka na metr čtverečný, (ještě druhý den po noci deště jsou patrny závěje soli, kterou ani vydatný déšť neodplavil) a opět jsou nasolovány přímo plochy zeleně mimo vozovky - př. stromořadí (tráva) na ul. Boční II. a zcela zjevné vybočení sypače mimo vozovku a masivní nasolení celého přilehlého chodníku a dále trávníku a tedy přímo plochy Roztylských sadů."

Solení spořilovských ulic 2007 - 15.11.


Spořilovské noviny v minulých letech několikrát podpořily aktivity za snížení solení spořilovských ulic v době zimní sezóny a nahrazení této drastické metody (vůči spořilovské zeleni) zimního úklidu ekologičtějšími a ohleduplnějšími metodami (pluhování, inertní materiály).