ZŠ Na Chodovci - Celoškolní projekt "Cesta do lesa" - druháci

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 30. 10. 2007

ZŠ Na Chodovci - nepoužívatV měsíci září a říjnu proběhl na škole projekt nazvaný Cesta do lesa. Každá třída zpracovala toto téma odlišně, ale cíl byl stejný. Uvědomit si důležitost přírody kolem nás, nezbytnost její ochrany.


My, druháci, jsme se zaměřili na prozkoumání přírody v našem nejbližším okolí – kolem naší školy. Cílem práce bylo zmapovat naše nejbližší prostředí. Místa, kterými denně procházíme, ale mnohdy je vůbec nevnímáme. Ve skupinkách jsme zjišťovali, jaké stromy a keře u školy rostou. Výsledkem je mapka, na které jsou zakresleny stromy, které jsme zkoumali. V rámci tohoto projektu jsme dále dělali frotáže listů a kůry stromů, stromy malovali, kreslili, četli jsme si o nich, na internetu a v různých encyklopediích o nich zjišťovali další informace. Na úplný závěr jsme pak zhlédli pěkné divadelní představení „ O Dubínkovi“, které nám připravila maminka Amálky.
Fotografie, kde nás uvidíte při práci na: www.acko.batek.cz.
E. Báťková