Rekonstrukce ulice Hlavní - Zpráva o průběhu a současném stavu stavebních prací z pohledu Občanského sdružení Spořilov

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 23. 10. 2007

Současný technický stav ulice Hlavní znepokojuje většinu obyvatel Spořilova. V následujícím stručném článku se Vám pokusíme objasnit příčinu vzniku současného stavu a možná východiska.

Na počátku všeho dění na ulici Hlavní byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V této souvislosti byla vypracována i výkresová dokumentace na obnovu vozovky. Nový projekt byl z našeho pohledu koncipován tak, aby komunikace unesla značnou dopravní zátěž a tím i potvrdila úlohu tranzitní tepny. Pokud by se projekt realizoval, nic by v budoucnu nebránilo připojení Hlavní na nově plánované sídliště Trojmezí.
Již tak zkoušený Spořilov by tím získal další příděl projíždějících automobilů.
Na základě petice občanů a následného dlouhého vyjednávání, bylo dosaženo shody v pohledu uspořádání Hlavní třídy, i když ne ve všem můžeme být spokojeni. Více viz články na internetových novinách www.spořilov.info.

Protože bylo přislíbeno zahájení prací na ul. Hlavní dle nového projektu ještě v letošním roce, bylo na žádost TSK odsouhlaseno místostarostou i sdružením provizorní zakrytí povrchu. Nikdo nepředpokládal, že provizorium bude tak nekvalitní, že je jen stěží lze nazvat vozovkou. Bylo tedy dohodnuto, že údržbě bude věnována daleko větší pozornost než obvykle. V průběhu září zde sice proběhly dvě malé opravy, ale ty nic neměnily na stavu věci. Naopak příslušné úřady a organizace koncem září oznámily, že původně zamýšlený termín zahájení oprav – prosinec 2007 nestihnou a tedy finanční prostředky určené na tuto stavbu vázané k letošnímu roku využijí „jinde“.
Za této situace jsme žádali, aby současný povrch byl neprodleně upraven do stavu odpovídajícího svému účelu. Vzhledem k tom, že se nic neděje a my po posledních zkušenostech nemáme záruku, že se ani dít bude, žádáme starostu MČ Prahy 4 pana Horálka o okamžité zastavení provozu na zmíněném úseku Hlavní a to do doby, než bude její povrch řádně upraven.
V následujícím období nás zřejmě čeká řada nelehkých jednání, nicméně jsme nabyli dojmu, že v základních bodech můžeme hledět do budoucna s opatrným optimismem, který však nelze přeceňovat. V případě negativního vývoje věříme, že občané Spořilova prokáží soudržnost tak jako tomu bylo na počátku celé této kauzy.
Náš cíl je stále stejný – ochránit dálnicemi obklíčený Spořilov od nadměrné dopravy v jeho útrobách. Udržet a posílit jeho charakter obytné čtvrti. Uchránit ho jako prostor pro život, procházky, sport a dětské hry před snahami svést na něj dopravu z plánovaných okolních sídlišť.

V Praze 16.10.2007
Občanské sdružení Spořilov