Sokolové u mistra Branalda

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 10. 10. 2007

Věrná garda u mistra Branalda 6.10.2007 Věrná garda Sokola Spořilov krátce navštívila mistra Adolfa Branalda u příležitosti jeho požehnaných 97. narozenin, kterých se dožil v plné svěžesti dne 4. října.
V srdečném rozhovoru se jubilant zajímal o dění v Sokole i na Spořilově a vyjádřil radost nad rozvojem pestré sokolské činnosti na Spořilově. V den návštěvy 6. října se uskutečnil tradiční závod Spořilovská kolečková brusle za hojné účasti dětí i rodičů v prostoru prodejny ŠKODA - MAZDA pod Spořilovem.

Mistru Branaldovi se líbila i studie na obnovu památníku Zborovským hrdinům na Roztylském náměstí, který byl vypracován péčí pana starosty Městské části Praha 4 Ing.Pavla Horálka, a živě se zajímal o jeho podrobnosti. Asi po půlhodině jsme se s milým jubilantem rozloučili a popřáli mu dobrou chuť k obědu, který si šel připravit...
Našehu milému bratrovi Adolfu Branaldovi jsme popřáli do dalších let hojnost zdraví, životní pohody a radosti v kruhu rodiny.

Foto Miloš Kubíček: Uprostřed jubilant Adolf Branald, Miloš Kubíček, starosta TJ, Marie Kubíčková, Dagmar Tesáková , členky Věrné gardy, Vladimír Prchlík, vzdělavatel TJ.