Sčítání vozidel na ulici Hlavní

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 07. 09. 2007

Organizace
Sčítání probíhalo ve dnech 22.5.2007 až 25.5.2007 a to za účasti žáků ZŠ Jižní a dobrovolníků. Naměřené údaje se vztahují ke křižovatce ulic Hlavní a Jižní IV. Aby bylo možné sledovat dopravní zátěž v průběhu dne byly součty zaznamenány po půl hodinách, a to od 7:30 do 21:00.

Celkové součty
Jelikož pro některé dny nejsou k dispozici data do 21:00 jsou součty v grafech počítány od 7:30 do 20:00 tak aby byla čísla srovnatelná.
Pokud pro odhad zátěže mezi 6:00 - 7:30 použijeme měření provedené v tuto hodinu v pátek a pro odhad chybějících hodnot v úterý večer použijeme průměr za středu a čtvrtek v tuto dobu, dostaneme následující hodnoty pro období 6:00 - 21:00.
Zbývá ještě podotknout že měřený pátek byl svým charakterem velice klidný.

Úterý 5687 aut
Středa 5472 aut
Čtvrtek 4945 aut
Pátek 5713 aut


Vzhledem k tomu že do 24h zbývá ještě 9 hodin kdy může kolem 200-300 aut projet, shodují se naše měření s hodnotami ve studii.
V jednom směru tedy Hlavní ulicí projíždí 6.000 aut denně, pokud by byly otevřeny oba směry dostaneme se na zatížení průměrně 12.000 vozidel za den. Tyto hodnoty se shodují s výsledky měření provedených v rámci "Studie dopravního zatížení na Spořilově".

Rozložení dle denní doby
V čase před 19:00 provoz téměř neklesá pod 250 vozidel za hodinu. Na tímto základem potom vystupují tři dopravní špičky.
První začíná okolo 6:30 a končí před 10:30. Další výrazný nárust je od 12:00 do 14:30 a poslední špička znamená pravděpodobně návrat z práce. To že v pátek vzniká asi o hodinu dříve této hypotéze nahrává.

zpracoval Jan Typl