150 000 aneb nic není bohužel zadarmo

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Z redakce, Vydáno dne: 06. 09. 2007

17.8.2007 navštívil Spořilovské noviny 150 000. čtenář. V té souvislosti odpovídáme na častý dotaz našich čtenářů, jak je to s redakcí novin. Vězte tedy, že Spořilovské noviny jsou soukromou, nekomerční a zároveň nedotovanou aktivitou jednotlivců, kteří články a zpravodajství vytvářejí ve svém volném čase z vlastních finančních prostředků. Redakci tvoří volné sdružení osob a příznivců, kteří se scházejí na internetu nebo i v reálném životě při různých akcích a setkáních na Spořilově.

V průběhu tříleté existence Spořilovské noviny a jejich čtenáři na sebe upozornili prostřednictvím projektu "Zelený ostrůvek Hamrák" (sázení stromů na ostrůvku Hamerského rybníku) a mediální podporou místních nezávislých občanských aktivit (solení, Hlavní ulice, spořilovské kino, natáčení amatérských filmů Mr. Noona). Pro představu, že nic není zadarmo, uvádíme konkrétní částky. Náklady na připojení do internetu ADSL - 1500 Kč měsíčně (2 redaktoři po 750 Kč), tj. 18 000 Kč za rok, registrace domény cca 800 Kč ročně, webhosting - umístění stránek na internetu 600 Kč ročně (již nedostačuje, prostor je skoro zaplněn, pro další kvalitativní a obsahový rozvoj stránek by byl třeba kvalitnější webhosting za cca 1500 Kč ročně), ostatní náklady (telefon, zpracování fotografií, rešerše, kopírování) - cca 3 500 Kč. Do souhrnu není započítán tisk případné tištěné verze novin, který je obstaráván sponzorsky a ani náklady na předtiskovou přípravu.
Uvítáme proto jakoukoliv finanční i hmotnou podporu (kancelářské potřeby, papíry). Těší nás, že se mezi čtenáři Spořilovských novin nalézá množství lidí, kteří si tyto problémy uvědomují. Pro ně je určena také tato zpráva spolu s informací o čísle konta 185 146 478 / 0300 , kam lze finanční částku zasílat. VŽDY je třeba do zprávy pro příjemce napsat "Sporilov.info" a současně zaslat informaci o zaslané částce spolu s kontaktními údaji na adresu noviny@sporilov.info. Na stránkách www.sporilov.info v rubrice Z redakce budeme pravidelně zveřejňovat výkaz darů (respektujeme i dárce, kteří nechtějí zveřejňovat své jméno) spolu s informací, jak bylo konkrétně finančních prostředků využito.