Spořilovští filatelisté - vzpomínáte na pamětní známky ke 20. výročí Zborova?

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 29. 08. 2007

Pamětní razítko - Spořilov Zborovu 1937Pro vás i ostatní pamětníky Spořilova třicátých let si připomeňme tehdejší 20. výročí slavné bitvy u Zborova. V den odhalení pomníku „Hrdinům od Zborova“ dne 29. června 1937 vyšla dvojice pamětních poštovních známek, oslavujících 20. výročí slavné zborovské bitvy. Motiv na známkách představuje tři postavy legionářů po bitvě u Zborova a vyjadřuje odhodlanost, bratrství a obětavost. Podle Věstníku Ministerstva pošt a telegrafů číslo 31 z 10. června 1937 se vydáním malé série dvou známek se stejným obrazem v hodnotách 50 haléřů (mechově zelená) a 1 Kč (achátově červená) připomíná dějiště bitvy dne 2. července 1917 u městečka Zborova, která zůstane navždy památnou v dějinách novodobého Československého vojska.

Tvůrce výtvarného návrhu známek štábní kapitán ruských legií v.v. akademický malíř a grafik Jindra Vlček píše:
“Známka – toť výtvarná zkratka, jasná a účelná. Podle známky se často usuzuje na vyspělost celého státního útvaru s jeho mnohotvárným životem. Má-li výtvarník toto na zřeteli vidí, před jak těžký a zodpovědný úkol byl postaven. Ujal jsem se s rozvahou i odvahou vypracování návrhu pamětních známek, oslavujících20. výročí slavné bitvy. Na zborovském bojišti jsem dlel v roce 1922 plné čtyři měsíce a měl jsem možnost seprocházet spletí chodeb,odkud pozorovalibratři valy protivníka; místy, kde nechal generál Čeček zbudovati výpadní bránu „Lunet Kaťu“, odkud vyrazili Vašátkovi úderníci a odkud vyběhl v čele své roty plukovník Josef Jiří Švec. Na vyvýšených místech bylo vidět betonováulometná hnízda i bývalé pozorovací dělostřelecké stanice. V „Údolí nadšení“ byl hrob bratří, právě v místech, odkud začal útok úderníků. Kol dokola zpustošená zem bez stromů a keřů, plná jam, a v okolníchvískách krutá, nelítostná chudoba. Špatně vyzbrojení, početně slabší, vrhali se v hloučcích a bratrstvech na valy protivníka tak rychle, že ani dělostřelectvo nemělo kdy přenášeti palbu. Na těch zborovských pláních, uprostřed šlehajících plamenů výbuchů, řítila se vlna za vlnou za vítězstvím. Po boji mnohý bratr hledal svého nejlepšího kamaráda, aby, byl-li zraněn, mu zvěstoval, že naši zvítězili.Jak bychom neměli být hrdi, sebevědomí, pevní, jak bychom se neměli milovat a druh druha si vážiti, máme-li před zraky příklad zborovských bratří !“ Kresbu a rytinu známek provedl slavný rytec Bohumil Heinz.

Památce dvacet let bitvy u Zborova a založení pluků Československých legií na Rusi vydala Československá pošta pamětní list 2.VII.l917– 2.VII.1937 s obrazem ruského legionáře a oběma pamětními známkami, opatřenými slavnostním razítkem s nápisem: SPOŘILOV-ZBOROVU, 1917-1937,PRAHA 85 29.VI.37-10. Důstojná památka a vzpomínka na odhalení památníku „Hrdinům od Zborova“ na Spořilově.


Poznámka redakce: Spořilovští filatelisté, máte tento list a pamatujete se na ten den? Máte doma další spořilovské filatelistické unikáty? Napište nám a pochlubte se!