Pozvánka na Zahradní slavnost v ZŠ Na Chodovci

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Mgr. Zuzana Švadlenová (ZŠ Na Chodovci), Vydáno dne: 22. 05. 2007

Zahradní slavnost