Učitelé ZŠ Jižní v Rotterdamu

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 22. 03. 2007

Na přelomu ledna a února zorganizovala ZŠ Jižní krátkou studijní cestu skupiny 10 pedagogů do dvou škol v Rotterdamu.

V průběhů 3 dnů strávených v Rotterdamu navštívili naši učitelé De Blijberg Primary School a Rotterdam International Secondary School a seznámili se zejména s propracovaným systémem výuky anglického jazyka jako prvního cizího jazyka. Pro obě navštívené školy bylo charakteristické výrazné multikulturní prostředí jednotlivých třídních kolektivů. Prakticky v každé třídě se nacházejí děti z nejrůznějších koutů světa, pro které je angličtina základním a v mnoha případech i jediným komunikačním prostředkem. Bylo velmi zajímavé sledovat metody práce zahraničních kolegů, kteří si přirozeným způsobem umí poradit s rozdílnou jazykovou výbavou dětí v rámci jednoho dětského kolektivu.
Pro management školy i pedagogy byla největším přínosem možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy ze zahraničí a porovnat jejich metody s metodami, které využíváme ve výuce na naší škole. Cennou zkušeností byla i možnost zapojit se přímo do výuky ve vybraných hodinách. Předpokládáme, že náklady studijní stáže 3 pedagogů ZŠ Jižní byly uhrazeny z prostředků evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu MHMP v rámci realizace projektu JPD 3 č. 2101 Rozšíření vzdělávacích aktivit ZŠ Jižní.

Jiří Šikola

Logo projekt ZŠ Jižní