ZŠ Jižní: Spolupráce a inspirace - celopražské setkání pedagogických pracovníků

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 20. 11. 2006

Občanské sdružení Přátelé angažovaného učení (PAU) a Řídící výbor projektu Spolupráce a inspirace (SI PAU) ESF JPD3 pořádají 24. – 25. listopadu 2006 v ZŠ Jižní IV., Praha 4 Celopražské setkání pedagogických pracovníků k otázkám tvorby Školního vzdělávacího programu. Na setkání chceme účastníkům z řad celého spektra pedagogické veřejnosti nabídnout interaktivní pracovní dílny zaměřené na témata týkající se inovací ve vzdělávání (včetně kurikulární reformy školství).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy. Garantem akce je Městská část Praha 4. První setkání se konalo na ZŠ Jitřní a na podzimní setkání na ZŠ Jižní IV., Praha 4 naváže poslední - jarní setkání v roce 2007 na ZŠ Táborská, Praha 4.
Organizace setkání se bude lišit ve srovnání s klasickými celostátními nebo regionálními setkáními PAU. Pořádáme otevřené a uzavřené dílny. Otevřené dílny jsou určené pro pražské školy, uzavřené přednostně pro partnerské školy.
Bližší informace na www.zsjizni.cz , nebo přímo u ředitele ZŠ Jižní Mgr. Daniela Kaisera (272763368).

Zaslala Daniela Kaudersová