Sběr nebezpečného odpadu ze spořilovských domácností na podzim 2006

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Zdroj: Spořilov a odpady, Vydáno dne: 06. 09. 2006

V listopadu 2006 proběhne sběr nebezpečného odpadu ze spořilovských domácností. Na každém stanovišti, jejichž seznam přinášíme v tomto příspěvku, se bude nebezpečný odpad (nebezpečné složky běžného komunálního odpadu) sbírat přibližně 20 minut. Využijte proto i vy možnosti, zbavit se nebezpečných věcí a zároveň možnosti ušetřit naše životní prostředí.

Trasa sběru nebezpečného odpadu v listopadu 2006 nemine ani Spořilov. Přinášíme Vám přehled, kde je možno ve dnech 1.listopadu 2006 (středa) a 22.listopadu 2006 (středa) odložit do speciálního mobilního kontejneru nebezpečný odpad.

Ve středu 1.listopadu 2006

Roztylské náměstí (u č.o. 33) od 17:40 hod. do 18:00 hod.
Jižní náměstí od 18:10 hod. do 18:30 hod.
Hlavní (u restaurace U Řezníků) od 18:40 hod. do 19:00 hod.

Ve středu 22.listopadu 2006

Roztylské náměstí (u č.o. 33) od 8:00 hod. do 8:20 hod.

Obyvatelé Spořilova mohou v uvedených termínech obsluze svozových vozidel odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje, lepidla, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie a odmašťovací přípravky.