Volby 2006 do Zastupitelstva městské části Praha 4, aneb kandidáti ve čtyřech otázkách

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Volby, Zdroj: Komunální volby 2006 - Praha, Vydáno dne: 05. 10. 2006

147Spořilovské noviny připravily před nadcházejícími volbami do Zastupitelstva městské části Praha 4 (volby proběhnou 20. a 21. října 2006) malou anketu, kterou chtějí svým čtenářům z řad mnohatisícové voličské základy Spořilova nabídnout stručný pohled na všechny kandidáty v těchto volbách.

Obyvatelé Spořilova se v posledních týdnech a dnech s nimi často setkávají, ale bohužel především pouze při pohledu na plakáty a billboardy v ulicích. Tato malá anketa chce dát stejný prostor všem kandidátům a bude pouze "vizitkou", se kterou se spořilovští voliči budou moci setkat před odchodem za volební plentu...čtěte dále...

Volebních obvodů je na území naší městské části celkem 5. Spořilov patří do volebního obvodu č.4, který je stejně jako všechny ostatní - devítimandátový a je tvořen volebními okrsky: 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Jak jistě víte, Spořilovské noviny jsou nezávislé a ve všech svých článcích se snaží zastávat neutrální politický názor. Ne jinak je tomu v tomto příspěvku. Odpovědi kandidátů nebyly nijak upravovány a vyjadřují pouze jejich názor.

Kandidátům byly e-mailem, zaslaným s dostatečným předstihem dne 18.září 2006, položeny 4 otázky:

1. Proč jste se rozhodl kandidovat právě ve volebním obvodu Prahy 4 ?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne pražská čtvrť Spořilov, případně jaký máte vztah k této části Prahy 4 ?

3. V případě, že budete zvoleni, jaké jsou Vaše priority (stručně) a co konkrétně byste chtěli udělat pro Prahu 4 (a samozřejmě pro Spořilov) ?

4. Co chcete vzkázat spořilovským voličům ?


Byli osloveni kandidáti všech politických stran, na které bylo možno cestou běžného vyhledání na internetu nalézt e-mailový kontakt.

Do uzávěrky tohoto článku (dne 5.října 2006) odpovědělo pouze 6 (!) kandidátů (z cca 25 oslovených), jejichž odpovědi nebyly nijak upravovány a vyjadřují pouze názor každého kandidáta.


První odpověděla paní Ivana Staňková (ODS): (e-mail ze dne 18.září 2006)

1. Ve volebním obvodu Prahy 4 kandiduji proto, že zde již 36 let žiji a bydlím. V zastupitelstvu jsem pracovala již dvě volební období, nyní ve funkci zástupkyně starosty MČ Praha 4. Je mi 49 let, mám středoškolské vzdělání, jsem rozvedená, 3 děti. 15 let jsem byla v domácnosti se zdravotně postiženým dítětem, ve funkci zástupkyně starosty jsem 1 rok. Jsem přesvědčena, že žen je v politice stále málo a to je škoda. Především v komunální politice jsou k řešení problémy týkající se každodenního života a zastoupení a pohled ženy jsou každopádně přínosem.

2. Pokud se řekne pražská čtvrť Spořilov, vybaví se mi mimo jiné základní školy a školky, neboť jsem členkou výboru pro výchovu a vzdělávání. Vybaví se mi v poslední době zrekonstruovaná ZŠ Jižní, ale také problém se zpomalovacím retardérem v ulici Lešanská, který rozdělil spořilovskou veřejnost na dvě části. Na jedné straně lidé, kteří v jeho blízkosti bydlí a jsou pochopitelně obtěžováni hlukem přejíždějících aut a autobusů, na straně druhé rodičovská veřejnost, která se snaží zajistit maximální bezpečnost pro své děti, docházející do školy. Bohužel nalézt optimální řešení pro obě strany se snažíme již delší dobu, ale vzhledem k velkým finančním nárokům a také ke složitosti celého problému, jehož řešení neleží na městské části, je retardér zatím nutný. Vybaví se mi i dosažení zákazu průjezdu kamionové dopravy Spořilovem, dům s pečovatelskou službou na Roztylském náměstí, problém s hlučností "táhnoucí" se z magistrály, a tak bych mohla pokračovat dále. Jsou věci, které se daří, ale pochopitelně zbývá stále mnoho toho, co je zapotřebí ještě udělat a co by se dalo zlepšit.

3. Mezi mé priority patří oblasti týkající se sociální i školské problematiky. Přála bych si, aby každé rozhodnutí bylo podloženo fakty a argumenty, aby se uvolnilo více finančních prostředků do těchto oblastí. Věřím, že i nadále bude pokračovat spolupráce s Městskou policií a Policií ČR, při zajišťování ranních dozorů na frekventovaných přechodech před ZŠ, že se bude dále rozvíjet jak v MŠ tak v ZŠ program Bezpečná cesta do školy, který se rozběhl v letošním roce a který jak pevně věřím, pomůže zvýšit bezpečnost dětí v dopravě. Dále bych chtěla prosadit uzavírání partnerských smluv se schopnými neziskovými organizacemi, které by zajišťovaly kvalitní péči o seniory. Chtěla bych pomoci vyřešit problém s hlučností na Spořilově, doléhající z magistrály, např. řešením odhlučnění přivaděče na D1.

4. Nemohu Vám slíbit, že se mi podaří všechny problémy vyřešit, ale mohu Vám slíbit, že nebude jediný podnět, kterým bych se nezabývala a o jeho vyřešení se nepokusila. Pokud jste stále ještě ochotni věřit, že i v politice existují lidé, kteří v ní jsou proto, aby odvedli kus práce pro Vás, zajímali se o problémy, které trápí obyvatele P4 přijďte mě k volbám podpořit. Za Vaši případnou podporu Vám všem předem děkuji.


Druhá odpověděla paní Alžběta Rejchrtová (Strana zelených): (e-mail ze dne 28.září 2006)

1. Bydlím již třicet let na Kačerově u severojižní magistrály a před třinácti lety jsem založila občanské sdružení Občané postižení severojižní magistrálou. Bránili jsme se proti výstavbě benzínové pumpy a nájezdových a sjízdných ramp na magistrálu. Zatím žádná z těchto staveb nestojí. Letos v červenci jsem zorganizovala kvůli hluku z magistrály žalobu tisíců občanů na magistrát coby vlastníka komunikace. Přesto si myslím, že nejrychlejší způsob, jak řešit problémy všech občanů postižených hlukem a znečištěným ovzduším z magistrály a Jižní spojky, je politický tlak na úředníky a zastupitele městské části Praha 4 a hl. města Prahy, aby začali naši situaci řešit koncepčně.

2. Když se řekne Spořilov, vybaví se mi půvabné starosvětské náměstí a domky kolem něj, před časem jsem tam chodila navštěvovat svoji známou. Také se mi vybaví činžovní domy ze šedesátých let, v jednom z nich jsem kdysi bydlela. Co však vidím dnes, když odjíždíme na chalupu, jsou domy u Jižní spojky nechráněné před hlukem a vím, že obyvatelé Spořilova také trpí hlukem z magistrály například blízko nově postaveného OBI, z něhož se na ně dokonce hluk odráží.

3. Budu-li zvolena do zastupitelstva městské části Prahy 4 i na velkou radnici, budu prosazovat, aby byly na Spořilově vybudovány protihlukové valy tam, kde chybějí, nebo zvýšeny protihlukové stěny či vyměněna okna. Zároveň je však důležité, aby byla snížena a kontrolována rychlost na magistrále a Jižní spojce v místech, která jsou zasažena hlukem. Je také nutné zavést co nejdříve mýtné, aby se snížil počet aut jedoucích do centra. Prosadím také, aby se zajistilo autobusové propojení metra C a metra A přes Roztyly. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby se z ulice Hlavní stal přivaděč na dálnici a budu se snažit tomu zamezit. Zasloužím se o to, aby se v Praze 4 už dále nestavěly administrativní budovy, které přitahují dopravu a aby se neměnil úzmení plán na přání investorů.

4. Chtěla bych vzkázat spořilovským voličů, že mají právo na to žít ve zdravém prostředí a povinností politiků je toto prostředí chránit a zlepšovat. Důležité je, aby to občané nevzdávali a podávali například žaloby na magistrát kvůli hluku a také aby volili do zastupitelstev lidi, kteří jsou přesvědčeni, že zákony o ochraně zdraví a ovzduší se musí dodržovat a že prostředí, v němž žijeme se musí zlepšovat.


Třetí odpověděl pan Jan Schneider (ODS): (e-mail ze dne 28.září 2006)

1. Tak tohle byla velmi snadná volba. Na Praze 4, konkrétně na Spořilově, jsem žil už jako malý a po několikaletém pobytu v zahraničí jsem se sem opět vrátil.

2. Jaký vztah by měl mít člověk k místu, kde žije? Měl by se tam především vždycky rád vracet. Přiznám se, že se sem vracím docela rád. V zimě si chodím zabruslit na „Hamrák“, na jaře projít do třešňovky, v létě zas zahrát fotbálek na „smeťák“ na starém Spořilově a nejen na podzim si rád posedím v jedné z mnoha hospůdek či restaurací.

3. Samozřejmě, stále je co zlepšovat. To, co z mého pohledu v současnosti Spořilov nejvíce trápí, jsou problémy s parkováním a vykrádáním a krádežemi aut. Pokud dostanu důvěru voličů, zasadím se o vytvoření alespoň 300 nových střežených parkovacích míst pro obyvatele Spořilova. Ze záležitostí týkajících se celé Prahy 4 budu mimo jiné určitě podporovat pokračování spolupráce s Technickou správou komunikací v programu na obnovu chodníků. Také budu prosazovat maximální možné omezení byrokracie, chci aby komunikace s úřadem probíhala rychle, bez zbytečných průtahů, a to především přes telefon a internet.

4. Spořilov je i můj domov, chtěl bych, abychom se tu všichni cítili jako doma – bezpečně a spokojeně.


Čtvrtý odpověděl pan Lukáš Kaucký (ČSSD): (e-mail ze dne 29.září 2006)

1. Jsem rodilý Spořilovák. K Praze 4 a k Spořilovu jsem vždycky měl a budu mít úzkou vazbu. Z toho důvodu mě přirozeně záleží na tom, jak se bude Praha 4 v budoucnu vyvíjet.

2. Na Spořilově jsem prožil celé své dětství i období dospívání. Absolvoval jsem zde základní školní docházku (ZŠ Jižní IV) a vystudoval gymnázium (Postupická). Moje rodina žije na Spořilově již po tři generace.

3. Chci navýšit finanční prostředky na granty pro organizace zajišťující volnočasové aktivity pro děti a mládež. Zasadím se o zvýšení počtu dětských hřišť a o pokračující rekonstrukce těch stávajících. Podpořím urychlení obnovy panelových domů. Chci zlepšit bezpečnost v ulicích městské části Praha 4 nasazením vyššího počtu hlídek městských strážníků, kteří nebudou jen kontrolovat parkující auta, ale především chránit bezpečí a majetek občanů.

4. Přijďte k volbám. Nenechte, aby za Vás rozhodovali jiní.


Pátý odpověděl pan Tomáš Petříček (ČSSD): (e-mail ze dne 30.září 2006)

1. Proč kandiduji na Praze 4? Upřímně se musím přiznat, že nejsem rodilý Pražan. Do Prahy jsem se jako student před několika lety přistěhoval ze Západních Čech a Praha 4 se mi stala novým domovem. A proč jsem se rozhodl kandidovat? Protože jsem přesvědčen, že přes pozitiva, kterých bylo dosaženo, je stále mnoho věcí, které je potřeba zlepšovat.

2. Jako první se mi vybaví den mé svatby, která se odehrávala na „starém“ Spořilově. To vypovídá o tom, že k Spořilovu mám poměrně silný osobní vztah. Zároveň pro mě představuje část Prahy, která splňuje mnohé z mé představy ideálního místa pro život. Poměrný klid, blízko do centra i do lesa.

3. V případě, že mi občané Spořilova dají příležitost pro ně pracovat, chtěl bych svoji energii směřovat do oblasti životního prostředí. Přestože je Spořilov poměrně zelená oblast, myslím si, že stále se dá udělat mnohé proto, aby byl život zde příjemnější a tím pádem také kvalitnější. Rád bych využil zkušeností ze zahraničí, kde má promyšlená práce s veřejným prostorem a životním prostředím delší tradici. Veřejný prostor musí být předně určen potřebám obyvatel a měl by proto podporovat aktivní společenský život v něm. Proto by mělo být více prostorů využitelných pro setkávání a aktivní využití volného času. Z tohoto důvodu budu prosazovat více zeleně, více laviček v ní, nová dětská hřiště a více sportovišť dostupných obyvatelům Spořilova. Zároveň jsem přesvědčen, že veřejný prostor musí skutečně sloužit lidem, ne autům, a proto bych chtěl omezit nadměrné a mnohdy zbytečné automobilové dopravě v obytných oblastech. A naopak jej využít jako místo, kde si mohou hrát děti, kde můžou lidé posedět, popřípadě, kde se mohou setkat s přáteli. Otázka životního prostředí a jeho ochrany je komplexní. Proto budu usilovat o to, aby veškerá rozhodnutí Městské části Praha 4 zohledňovala potřeby obyvatel a jejich životního prostředí.

4. Asi jako každý politik bych měl vzkázat, aby přišli k volbám. Ale myslím si, že spořilovští občané jsou si svých práv a občanských povinností vědomi. Proto bych jim chtěl touto cestou pouze sdělit, že volby jsou pouze jednou ze součástí života Městské části Praha 4. Její každodenní život se dotýká každého jejího obyvatele a proto by nikdo neměl být lhostejný k tomu, co se kolem něj děje.


Šestý odpověděl pan Petr Kuchař (ČSSD): (e-mail ze dne 2.října 2006)

1. Ač nejsem rodilý Spořilovák, na Spořilově bydlím a spokojeně žiji již 20 let. Zde vyrostli moje 2 děti a já bych proto chtěl přispět k tomu, aby tato oblast byla tzv. Dobrá adresa a aby i další generace zde mohli spokojeně vyrůstat a žít.

2. Když se řekne Spořilov, vybaví se mi prvorepublikové Zahradní město ve staré části Spořilova, modernější část Spořilov II. a blízká Třešňovka spolu s Hamerským rybníkem, kam hodně obyvatel této oblasti chodí užít krásné chvilky. Je to místo kde žiji já, moje rodina a kde se mi líbí.

3. Již v tomto končícím volebním období jsem byl místostarostou MČ P-4 a pomáhal jsem řešit problémy Spořilova, tak jak je přinášel život. Ať už se jednalo o rekonstrukce škol, budování nových parkovacích míst nebo úprav dětských hřišť či vnitrobloků. Rád bych pokračoval ve své práci v oblasti bytového fondu a majetku, pokračoval v privatizaci a dořešil také parkování a dopravu na Spořilově.

4. Né vzkázal, ale poprosil voliče, aby pokud možno přišli k těmto volbám. V komunálních volbách jde především o běžné řešení problémů, o to, kdo je bude zastupovat ve správě věcí, které se jich přímo dotýkají. A já bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby mne svými hlasy podpořili. Děkuji za trpělivost při čtení těchto řádek.


Sedmý odpověděl pan Jiří Macháček (ODS): (e-mail zaslaný až po uzávěrce ze dne 18.října 2006)

1. V Praze 4 kandiduji, protože zde mám trvalé bydliště a to přes 30 let. Možná, že otázka byla špatně položená, protože Praha 4 je rozdělena na 5 volebních obvodů a právě oblast Spořilova a Michle jsou také volebním obvodem č. 4. Kandiduji v tomto obvodě proto, že tato oblast je mně blízká a rozhodl tak volební sněm ODS Prahy 4. Myslím si, že je zde co řešit právě v oblasti dopravy. Vím, že zdejší obyvatele tíží hluk z magistrál, které Spořilov a Michli protínají. Tentýž problém je i v sousední Krči. Myslím si, že jeho řešení potřebuje nějakého gestora, který by jej za pomoci občanů a dalších zastupitelů dotáhl do žádoucího výsledku.

2. Při vyslovení názvu Spořilov se mně vybaví, co jsem kdysi četl o vzniku stavebního družstva Spořilov ve 20-tých létech minulého století a jak tehdejší architekti Barka a Bertl velkoryse navrhli urbanistické řešení zástavby. Také novější výstavba v 60-tých létech se vyznačuje dostatkem zeleně. Bohužel na dnešní poměry chybí parkovací místa, se kterými tehdejší bytová výstavba nepočítala tak, jak je to předepsáno dnes. Také se mně vybaví místní bulvár nazvaný přiléhavě Hlavní.

3. Že bych byl zvolen, když jsem na šestém místě na kandidátce, o tom pochybuji. To by mne všichni voliči ze Spořilova museli poctít platnými preferenčními hlasy, nebo volit jen ODS. Měl bych ale pro ty, kteří jsou obtěžováni hlukem z Jižní spojky, ul. 5. května (SJ magistrály) a Spořilovské nabídku zajistit ve spolupráci se zastupiteli zejména HMP okamžité snížení hluku a to v 1.etapě bez podstatnějších investic a to využitím zkušeností ze zahraničí a v dalších létech by už následovaly investice do kvalitnějších protihlukových stěn a dalších opatření, jejichž projektová a investiční příprava trvá řadu měsíců. Vyvrcholením pak bude už jen zprovoznění vnějšího okruhu kolem Prahy. Některé kroky jsem již naznačil na jednání Rady MČ Prahy 4 a v komisi dopravy v minulých měsících. Vyprovokovaly mne k tomu některá kontroversní opatření magistrátu v létě tohoto roku a povolení zvýšené rychlosti na Jižní spojce v noci, kdy hluk obtěžuje nejvíce, kdy jsou i nižší hlukové limity a kdy v zahraničí postupují právě naopak. Nakonec se ukazuje, že Jižní spojka není po technické stránce na 100 km rychlost stavěna. Co to obnáší nechci v tomto příspěvku rozvádět.

4. Všem voličům a to nejen spořilovským, ale i michelským a všem ostatním bych chtěl doporučit, aby se podívali koho chtějí mít na radnicích (malé i velké), kdo má dostatek životních zkušeností a kvalifikace o něčem v jejich prospěch rozhodovat, s něčím pohnout dopředu a vynakládat finanční prostředky z rozpočtu obce na smysluplné účely. Za každou maličkostí, která se má zlepšit v prospěch nás místních občanů jsou desítky a stovky hodin práce zdarma pro konkrétní věc (mám na mysli neuvolněné zastupitele). Sám jsem to poznal při snaze, prosadit rekonstrukci ul. Antala Staška v Krči v takové podobě, aby vyhovovala jako obslužná komunikace především místním obyvatelům. Dílo se nakonec podařilo a to je ta nejlepší odměna (viz též http://www.odspraha4.cz/clanky/?rozhovory&article=289 ).Otázky kladl Marek Mahdal (redaktor Spořilovských novin)