Připomínky k projektu "Oprava komunikace Hlavní na st. Spořilově"

Autor: Tomáš Ledvina <tomas.ledvina(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 17. 07. 2006

Rekonstrukce Hlavní uliceNa plánovanou rekonstrukci kanalizace mají navázat necitlivé, poškozující a drahé úpravy Hlavní ulice.
Co hrozí?
- projekt přizpůsobuje původně promenádní ulici Hlavní na funkci DÁLNIČNÍHO PŘIVADĚČE a přivede tak na Spořilov další dopravu!
- navrhuje přechody mimo trasy chodníků
- částečně likviduje zeleň včetně stromů
- jiné stromy poškodí zbytečnými výkopy přesekávajícími kořenovou soustavu
- ignoruje pobytové funkce - jako jsou zpomalení dopravy, tvorba cyklostezky, in-line trasy, lavičky apod.

Chci podotknout, že sám jsem řidič, který každý den projíždí Hlavní ulicí a případné zpomalovací prvky se mě dotknou.

Spořilovským řidičem jsem však asi 5 minut denně, chodcem a obyvatelem, který dýchá vzduch, polyká prach a obklopuje ho hluk jsem celý den a má rodina taktéž. Proto chci, aby Spořilov byl OBYTNOU ZÓNOU, klidnou, BEZ TRANZITNÍ DOPRAVY, aby splňoval nároky na kvalitní bydlení nikoli na kvalitní dopravu.

Nejsem odborník, který může situaci zhodnotit. Vycházím ze získaných informací a z konceptu, se kterým byl Spořilov zakládán a který by podle mého názoru měl být dodržován, protože je stále platný - orientuje se na Spořilov jako na sídelní čtvrť nikoli na dopravní tepnu.

Situace:
Spořilov tvoří trojúhelník sevřený dálnicí D1, dálniční Jižní spojkou a čtyřproudým přivaděčem mezi těmito dálnicemi, protože jejich křížení u Kačerova ho neumožňuje nebo jen velmi komplikovaně!
Proto je nutné zachovat alespoň vnitřní část Spořilova jako klidnou obytnou zahradní zónu. Je třeba tranzitní dopravu z něj vytěsňovat, nikoli se jí přizpůsobovat!

Hlavní ulice byla projektována jako PROMENÁDNÍ cesta (proto také název Hlavní TŘÍDA). Proto má její osluněná strana chodník o šíři 3 metry a centrální zelený pás má dvouřadou alej.
Rychlost je na ní omezena na 40km/h.
Její místní a rekreačně pobytový charakter by měl být doplněn zpomalovacími prahy, zpomalovacími "šikanami" (krátká vydlážděné rozšíření chodníku tak, aby auta musela projet esíčkem a tak zpomalit (zejména nutné před ZŠ Jižní, kde dochází ke střetu dětí s vozy na zbytečném 2pruhovém přechodu).
Vnitřní Spořilov by měl být oddělen od vnějších komunikací kruhovým objezdem namísto nebezpečné křižovatky Hlavní-Lešanská.


Připravované oprava (nazývané jen rekonstrukce) Hlavní ulice navazující na rekonstrukci kanalizace, porušuje tuto koncepci.

Projekt ulice Hlavní likviduje části zeleného pásu včetně kácení stromů tím, že přes ně vede nové přechody o 4metrové(!) šíři s tím, že dnešní přechody umístěné na krajích středního pásu zůstanou vyasfaltované! Plánované zbytečně široké PŘECHODY MIMO TRASY CHODNÍKŮ stejně nebudou lidmi používané a ti budou logicky chodit kratší původní cestou, která navazuje na chodníky! Projektanti jsou si nesmyslného vedení nových přechodů vědomi, a proto křižovatky po obvodu olemovali souvislým zábradlím, které i opticky zničí zbytky aleje. Jen jeho jedna část na středním pásu je dlouhá 22m. Lidé tedy budou chodit přímo po prostoru křižovatky a ohrožovat tak své zdraví chůzí mimo zebru a přechod!

Podívejte se na připojené výkresy.

Masivní přechody a zejména souvislá zábradlí jasně ukazují na záměr udělat z Hlavní další dálniční přivaděč. OBYTNÁ ZÓNA TAKOVÉ PŘECHODY NEPOTŘEBUJE. Celá má být orientovaná na přednostní právo chodců. Hlavní potřebuje zpomalovací prvky a např. lavičky - nikoli zábradlí, aby tam auta mohla hnát na plný plyn.

Peníze ušetřené na zrušení nevhodných úprav by se daly použít např. na stavbu kruhového objezdu nebo na oddělení metrového pruhu pro cyklisty a bruslaře na současné 5 metrů široké komunikaci. 5 metrů je příliš málo pro 2 pruhovou silnici (které sem nepatří) a příliš mnoho na 1 pruhovou. Jen láká k riskantnímu předjíždění.

Projekt však pobyt lidí ignoruje, je vstřícný jen k tranzitní dopravě.
Rekonstrukce Hlavní ulice

Rekonstrukce Hlavní ulice

Rekonstrukce Hlavní ulice