Zákaz vjezdu kamionů do rezidenčního Spořilova potvrzen

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: MHMP - jednání RHMP dne 21.3.2006, Vydáno dne: 21. 03. 2006

128

Rada hlavního města Prahy dnes svým usnesení schválila rozšíření zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun v oblasti Spořilova...čtěte dále...

Plné znění příslušného usnesení:

Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

číslo 0400

ze dne 21.3.2006

k projektu optimalizace zóny omezeného přístupu nákladní automobilové dopravy s celkovou hmotností nad 6 t

Rada hlavního města Prahy

I. souhlasí

se záměrem rozšířit zónu zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 t o oblast, ležící na území MČ Praha 4 a vymezenou ulicemi 5.května, Jižní spojka a Spořilovská

II. žádá

MHMP - DOP MHMP
o vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

III. ukládá

1. řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy
zajistit realizaci do 30 dnů od vydání stanovení

Kontrolní termín: 30.4.2006

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan Bürgermeister
náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Šteiner
Tisk: 1446
Provede: ředitel Technické správy komunikací hl.m. Prahy
Na vědomí: odbory MHMP