Chodovecký potok na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: Ing. Blažena Bakulová (Odbor ochrany prostředí MHMP), Vydáno dne: 07. 02. 2006

Když vám někdo položí otázku, který potok protéká kolem Spořilova, napadne většinu z vás - no jistě - jedině Botič. Ale víte, že se Spořilov "pyšní" ještě jedním vodním tokem ?...čtěte dále...

Tím vodním tokem, spíše řečeno potůčkem je Chodovecký potok. Tak zní jeho oficiální název.

Délka tohoto toku je přesně 1410 metrů a plocha jeho povodí 1,25 km2. Původní pramen vycházel z mokřadu, který se nacházel severovýchodně od dnešní křižovatky ulic Choceradská a Klapálkova. Dnes se toto prameniště nachází v zadní zátopě retenční nádrže, označené jako R5 (viz.obrázek).

Níže po toku se nacházejí ještě další retenční nádrže - R6 a R7. Většina koryta mezi nádržemi je přírodního charakteru s výjimkou zpevněných částí vývaru a pod vývarem. Pod nádrží R7 je kamenem opevněné koryto lichoběžníkového průřezu. Tento úsek je ukončen mírným skluzem, kde se lichoběžníkový profil mění na betonový obdélník, který vstupuje u Záběhlického zámku do zaklenutí, které je v prostoru Práčského jezu vyústěno do Botiče (viz. obrázek). Je otázkou jak bude Chodovecký potok vypadat v budoucnu. Většina jeho toku je dnes uměle regulována a je otázkou jak se na jeho další regulaci projeví zamýšlené stavební aktivity v oblasti Trojmezí.

117
Zdroj: MHMP, Odbor ochrany prostředí
Poděkování paní Ing. Čermákové a Ing. Bakulové

Upravil: Marek Mahdal