Oficiální stanovisko ROPID ke změnám na linkách autobusů MHD v oblasti Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: Stanovisko ROPIDu ke změnám MHD, Vydáno dne: 01. 12. 2005

61
Přinášíme Vám oficiální stanovisko organizace ROPID (Regionální Organizátor Pražské Integrované Dopravy) ke změnám na "spořilovských linkách"...čtěte dále....


Stanovisko organizace ROPID:

"Úprava provozu linek čísel 118, 121 a 136 od 10.listopadu 2005 byla realizována na základě dlouhodobého požadavku ÚMČ Praha 11 na zajištění spojení oblasti sídliště Jižní Město II především s oblastí Vršovic. Důvodem tohoto požadavku je zajištění atraktivních tangenciálních vztahů severním směrem pro významné oblasti Prahy 11 (v jiných oblastech Jižního Města jsou zajištěny linkami č. 177, 213, 260) a to pro obyvatele i návštěvníky území Prahy 11. Tento požadavek považujeme za oprávněný a domníváme se, že prodloužení linky č. 136 přispěje ke zlepšení dopravní obsluhy pro obyvatele sídliště Jižní Město II i pro návštěvníky nově vybudovaného obchodního centra u stanice metra "Chodov". Termín realizace úpravy byl přizpůsoben dokončení výstavby 1. etapy obchodního centra Chodov. Realizované dopravní opatření bylo zvoleno jako nejefektivnější ze zvažovaných možností.

K připomínkám týkající se pravidelnosti provozu sděluji, že počet autobusových linek PID, jejichž provoz je negativně ovlivňován silným provozem individuální automobilové dopravy, se stále zvyšuje. Nicméně v porovnání s trasou linky č. 136 severně od Spořilova považujeme podmínky v nové části trasy za výrazně příznivější pro provoz linky dle jízdního řádu. Za účinné řešení zajišťující plynulý a pravidelný provozu veřejné dopravy považujeme preferenci veřejné dopravy (vyhrazení jízdní pruhů, fyzické oddělení tramvajových pásů, aktivní detekce na světelných signalizacích)."

Ing. Jiří Prokel
ředitel organizace ROPID

Logo použité v textu - (c) ROPID