17.listopad 1989 na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Vzpomínky, Zdroj: ZŠ Jižní, Vydáno dne: 17. 11. 2005

48 (Aktualizováno 18.11.2005) Je to přesně 16 let od "sametové revoluce". Jistě, to hlavní se dělo na Národní třídě ...a co Spořilov těch dní ?

Pražský Spořilov se ten osudný pátek zahalil do pravého podzimního smogu. Melancholie. Lidé se jako obvykle v podvečer vraceli z práce. Byl klidný listopadový pátek. Chaty a chalupy už byly "zazimované" a před lidmi byla vidina víkendu v teple jejich domova... ale v centru města se to už mlelo...

Tento týden je na Spořilovských novinách ve znamení vzpomínek... a jaké jsou vaše vzpomínky na tento přelomový den našich novodobých dějin ?

Kde jste byli a co jste dělali v pátek 17.listopadu 1989 ?

Najdou se ti z vás ze Spořilova, kteří tehdy byli přímo v "centru dění" ?

Zavzpomínejte jak jste ty následující pohnuté týdny po 17.listopadu 1989 na Spořilově trávili.... Víte, v jedenácti letech člověk raději bruslí na Hamráku a trikoloru bere spíše jako bezvýznamnou ozdobu na bundě...

48 V kronice ZŠ Jižní se o období listopad 1989 - červen 1990 píše: "V den uctění památky Jana Opletala se na vzpomínkovém průvodu vyhrotila narůstající politická krize a došlo k brutálnímu zásahu policejních jednotek proti účastníkům studentského pochodu. Dne 27. 11. se uskutečnila na Letné generální stávka, při níž představitelé založeného Občanského fóra požadovali odstoupení zkompromitovaných členů strany, zrušení vedoucí úlohy KSČ, propuštění politických vězňů ap. Z rozhodnutí nového ministra školství Adama nebyla na ZŠ klasifikována občanská výchova, v 7. a 8. ročníku dějepis, na VŠ byly zrušeny zkoušky z marxismu-leninismu. Došlo k úpravě osnov v literatuře a dalších předmětech. Na škole vzniklo Občanské fórum. Nesouhlasné názory ředitelky s vývojem ve společnosti byly podnětem k rozhodnutí školského odboru, aby ředitelka vedla školu akademicky a ekonomicky do konce roku, politicky ji vedlo tříčlenné zastoupení OF. Situace ve škole se vyhrotila tak, že ředitelka k 1. 2. odstoupila a její funkci převzal Jaroslav Mottl. Dne 7. 3. uspořádalo OF se ZŠ a TJ vzpomínkový večer k 140. výročí narození T. G. M. V červnu proběhly nové volby do zastupitelských orgánů a ČNR, došlo ke změnám státních symbolů a volbě prezidenta ČSSR Václava Havla. Do školy byly dováženy 3 třídy z Jižního Města. Ve 22 třídách 603 žáci."