Trojmezí - nová dimenze Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Rozvoj kolem Spořilova - projekt Trojmezí, Vydáno dne: 30. 09. 2005

V nedávné době rozlehlá pole na východ od posledních domů Sídliště Spořilov II plodila ročně tuny obilí, za pár let tu ale vyroste moderní čtvrť s byty, obchody, školami, ale i parkem. Nová obytná oblast rozprostírající se na rozhraní spořilovských plání a Prahy 10, 11 a 15 už má dokonce i svoje jméno. Pro toto území se vžilo označení Trojmezí.

Nejdůležitější věcí, než se stavbaři vrhnou do podrobnějších kroků, které budou směřovat k rozvoji tohoto místa, je vyřešení dopravy. Odborníci musí důkladně prozkoumat, jakou zátěž již dnes tak rušné okolí unese a které dopravní změny si výstavba vyžádá. Na výsledcích tohoto bádání záleží osud celého projektu, jenž se dnes nachází na zatím úplném začátku.

Projekt musí být v souladu s dopravními tepnami v okolí. Již v dnešní době tady doprava skomírá. Spořilováci jsou prakticky denně svědky neuvěřitelných kolon kamiónů na Spořilovské spojce a přímo v ulicích Spořilova. Podobná je situace na druhé straně doposud prázdné "louky" v Pražské ulici, která vede mezi Chodovem a Hostivaří.

Nové obyvatele by podle plánů mohla ke svým novým domům dovézt například tramvaj. Existují dvě možnosti: nasměrovat tramvaje do centra nového rozvojového území ze Švehlovy ulice na Zahradním Městě nebo ze Spořilova. Delší dobu se hovoří i o prodloužení metra trasy "A" přes Zahradní Město do Hostivaře. Jenže další výstavba metra v této oblasti přichází v úvahu až v letech 2018-2020.

Rozvoj "Trojmezí" by ale měl nastat dřív. Změna územního plánu, která je nezbytná, trvá obvykle 2 roky.

Podle stanoviska zastupitelů dotčených městských částí, kterých se oblast Trojmezí týká, nejde rozhodně o "převálcování území". Je třeba brát v úvahu, že se v těsné blízkosti nachází přírodní park kolem Botiče a současně je třeba se vypořádat s historicky cennými věcmi, jako je třešňovka pod Košíkem (dříve Sady zahradnické mládeže).

Území, o kterém je řeč, zabírá odhadem 250-300 hektarů !. Nachází se mezi Chodovem, Spořilovem, Záběhlicemi a Hostivaří. V centru Trojmezí by městské části rády viděly velký park. Zástavba, ať činžovní nebo rodinné domky, vyroste okolo. Praha 10 má sice na území největší podíl, ale co se týká zastavěnosti, bude mít asi nejmenší. Hlavní rozvojové území se nachází v Praze 11 a 15.

A právě v této části se nachází i Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy - Toulcův dvůr, které se na rozvoj a výstavbu v této části právem dívá poněkud skepticky. Je třeba si uvědomit, jestliže těžké stavební stroje jednou vjedou do údolní nivy potoka Botiče, nic je už nezastaví... Je nesporné, že v Trojmezí v blízké budoucnosti "něco vyroste", ale je potřeba najít rovnováhu mezi potřebou výstavby a zachování tohoto ostrůvku přírody pro další generace...

O problematice "Trojmezí" z hlediska ekologů z Toulcova dvora se dozvíte ZDE.

Přehledné mapy a plány na změnu Územního plánu hl.m.Prahy v souvislosti s územím Trojmezí jsou ZDE (v levém sloupci hledejte odkaz Z-1175)

Zdroj: MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 15 - Jan Nádvorník