Grafitti a tagy stále hyzdí Spořilov

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Zdroj: E-mail od čtenáře Spořilovských novin, Vydáno dne: 19. 09. 2005

Grafitti Čtenář Spořilovských novin z Choceradské ulice, pan Jan Peterka, nám zaslal příspěvek, týkající se grafitti. Dopis byl redakčně upraven.

Vážená redakce,

ve vašich novinách se dosud žádný článek nevěnoval problematice grafitti, které stále hyzdí Spořilov.

Po roce 1989 se i na Spořilově bohužel rozmohlo grafitti. Zdi Spořilovských domů na sídlišti, případně zídky a sloupky na Starém Spořilově, zdobí různé výtvory sprejerů. Ale o skutečném grafitti, jako o umění nemůže být na Spořilově ani řeč. Z 99 % jsou zdi spořilovských domů „zkrášleny“ právě tagy – což není nic jiného než primitivní „podpis“ autora.

Mnoho domů na spořilovském sídlišti (včetně toho našeho) dostalo v minulých letech alespoň z části novou, velmi nákladnou fasádu. Bylo jen otázkou času, kdy se na ní vyřádí sprejeři. Proti tomuto nešvaru současnosti se dá ovšem bojovat jen velmi těžko. Nikdo nebude fasádu hlídat dnem a nocí. Ani u nás v Choceradské jsme jí neuhlídali. A strážník městské policie moc nezmůže a kamerový systém na Spořilově také zatím neexistuje. Přitom se v mnoha případech jedná o trestný čin, neboť na fasádě vzniklá škoda přesahuje často zákonem stanovenou hranici. Jednou obranou proti „tagařům“ je brzy jejich výtvor, který vznikal často v hlubokých nočních hodinách přetřít a tím ho zničit. Je to poměrně nákladné, ale přesto, když sprejerův pracný výtvor brzy zanikne, trochu ho to přece jenom otráví, nehledě na to, že i barvy, fixy a spreje, pořízené z kapesného, nejsou tou nejlepší investicí.

Je to téměř rok co se děti ze spořilovských základních škol snažili vyzdobit svými kresbami dva spořilovské podchody. Povedlo se a jinak fádní prostory ožily v pěkných barvách. Výsledek byl fantastický…. A po roce ? Mořský svět připomíná opět ten starých počmáraný podchod. Mnoho „rybiček“ na sobě nese tagy a další čmáranice primitivních autorů. Mnohahodinová práce dětí je tak sprostě znehodnocena.

Tagy na Spořilově jsou především dílem zdejších, většinou pubertálních a post-pubertálních primitivů. Betonové protihlukové zdi, které obklopují Starý Spořilov jim již nestačí. Buď již byly dávno počmárány, nebo zarostly břečťanem. Mimochodem, ten břečťan je zajímavou alternativou v nekonečném boji proti sprejerům. Samostatnou kapitolou jsou přístřešky MHD. Ty starší jsou často zcela počmárány a na chvilku jsou čisté jen v době, kdy jejich skelní výplň někdo rozbije a pracovníci Dopravních podniků instalují novou. Novější budky mají často tagy vryté přímo do skla.

Častý je na Spořilově (především na sídlišti) výskyt tagů: SGR, RONZE, SWA, NGW. Znáte jejich autory ? Ty nejprimitivnější tagy dokonce nesou milionkrát okoukaný název COOL, BOOM atd. Až můj e-mail zveřejníte, možná někteří mladší čtenáři Spořilovských novin jednoduše prásknou své spolužáky. Žádný z autor těchto tagů nemá v oblasti grafitti art žádné nadání a jejich výtvory lze skutečně označit za vrchol podprůměrnosti.

Možná si vážená redakce myslíte, že vám píše nějaký nevrlý důchodce. Kdepak. Je mi něco málo přes 30 a na Spořilově bydlím 10 let. Některé grafitti, které jsem měl možnost vidět během svého studijního pobytu v Berlíně jsou opravdu téměř geniální umělecká díla. Jsou ale na „legal plochách“ u starých průmyslových zón, nikoliv na zachovalých fasádách domů. Našemu malému družstvu vznikla „díky“ tagům na fasádě škoda kolem 20.000,- a to není málo.

Váš čtenář
Jan Peterka