Řidiči nedodržují rychlost! Podpoříte bezpečnost dětí?

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: Zaslala do redakce JUDr. Marie Myslilová, Vydáno dne: 29. 08. 2005

Vážení rodiče,
více jak dvanáct let se snažíme domluvit se s Úřadem Městské části Praha 4. TSK, Policií ČR, Městskou policií a dalšími zainteresovanými součástmi naší společnosti, abychom zabezpečili bezpečnost našich dětí v okolí školy.


V posledních letech se situace začala zlepšovat změnou dopravního režimu v okolí školy, častější přítomností Městské policie v okolí školy a hlavně osazením retardérů v ulici Lešenská. V této ulici řidiči nerespektovali maximální povolenou rychlost. Došlo k několika kolizím, přičemž ve dvou případech došlo ke sražení našich žáků. Jeden z nich má trvalé následky, které si ponese celý život. Do budoucnosti je plánováno s výstavbou světelné signalizace u přechodu v Lešenské ulici. Do té doby je nebezpečná situace řešena zmiňovanými retardéry.

Na Úřad městské části Praha 4 dorazila petice občanů jednoho z blízkých domů, která požaduje odstranění retardérů, neboť je prý v noci budí projíždějící auta. Dne 30. 8. 2005 se bude projednávat odstranění retardérů. Prosíme Vás, abyste podpořili naši starost o bezpečnost dětí a apelovali co nejdříve u pana starosty Ing. Koukala či jiných představitelů Městské části Praha 4 a požadovali zachování retardérů v Lešenské ulici do plánované instalace světelné signalizace.

Děkujeme.

Zaměstnanci ZŠ Jižní IV.


Kontaktní adresy:
Bohumil Koukal – starosta Prahy 4 - bohumil.koukal@praha4.cz
Ivana Staňková – místostarostka (bezpečnost, doprava) - ivana.stankova@praha4.cz
Václav Soukup – místostarosta (školství) - vaclav.soukup@praha4.cz