Výlet Pražské informační služby - "Od Hamerského rybníka do Toulcova dvora"

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Pražská informační služba (PIS), Vydáno dne: 11. 07. 2005

Pražská informační služba (PIS) nabízí přes léto 2005 mnoho zajímavých procházek. Letos je jedna z nich vedena po zajímavých a všem dobře známých místech - Předposlední červencovou sobotu se totiž půjde - "Od Hamerského rybníka do Toulcova dvora".

V sobotu dne 23.července 2005 je sraz zájemců o "vlastivědnou" procházku na konečné tramvaje číslo 11 na Spořilově, a to v 15:00 hod. Program procházky, kterou její garant nazval - "Od Hamerského rybníka do Toulcova dvora", tak začíná přímo na Spořilově.

Jak už sám název napovídá, účastníci navštíví s odborným výkladem Hamerský rybník, budou se kochat pohledem na ostrůvek, dále pak poznají přírodní památku "Meandry Botiče" a výlet zakončí ve velkém ekologickém centru Toulcův dvůr, který se nachází na okraji Sídliště Na Košíku.

Poplatek za procházku s výkladem je 50 Kč (garantem akce je paní Božena Švejnohová).

Kontakt pro další informace: Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151 (pro skupiny)