65 let od zničení pomníku na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Vzpomínky, Zdroj: Tučňák - letní dvojčíslo 2005, Vladimír Prchlík, Vydáno dne: 13. 07. 2005

Dne 29. července 1937 byl na Spořilově odhalen důstojný pomník bojovníků bitvy první světové války - pomník Hrdinům od Zborova.

Pomník byl vztyčen na paměť vítězných bojů ruské 41. divize v květnu 1916. Navrhli jej dva dobrovolníci, ruští legionáři Václav Zunt a Vojtěch Holub, kteří oba za války padli.

Socha i celý podstavec byly zhotoveny z materiálu, který byl určen pro stavbu zákopového opevnění, které se tehdy po celé délce naší státní hranice pracně budovalo - tedy z cementu, železa a ostnatého drátu. Na přední straně pomíku byl nápis:

Slávou ověnčenému vítěznému vojínu od Čechů - dobrovolců 41. pěší divise v Osnovci na řece Strypě 6 května 1916.

Na Spořilově, který v tu dobu ještě zářil novotou, byl pomík vztyčen právě 29. července 1937 - na paměť 20.výročí bity u Zborova. Nacházel se v horní části Roztylského náměstí. Ten den byl v 9 hodin ráno byl slavnostně odhalen za účasti slavnostních hostů, legionářů, Sokolů, skautů a především za účasti stovek obyvatel Spořilova. Slavnostní projevy při odhalení přednesli samotní účastníci bitvy generál V.Petřík a bývalý velitel 4.finské divize, která byla sousedem brigády legionářů od Zborova, generál Šiling.

Autorem spořilovského pomníku byl ruský legionář kapitán Babka, akademický sochař, architektonickou úpravu navrhl architekt Režný. Pomník byl odlit z jednoho kusu v Blansku a vážil téměř 800 kg.

Na čelní desce pomínku byly vyryty verše z Básně "Zborov" od Rudolfa Medka a pod ní nápis:

Na paměť 20. výročí slavné bitvy Hrdinům od Zborova Čechoslovákům a Rusům vybudováno péčí Sboru pro postavní pomíku zborovským hrdinům v Praze - Spořilově, za přispění výboru pro postavení pomníku plukovníka Švece v Praze. 2.VII. 1937"

Vybudování pomníku bylo věcí národní hrdosti a vyjádřením díků bojovníkům za novou demokracii nad kterou se již pomalu stahovala mračna. Na pomník nemalou měrou přispěli i obyvatelé Spořilova.

Po nástupu nacismu bylo rozhodnuto o odstranění sochy. Vzácný materiál, který byl následně použit na válečnou výrobu, byl odvezen na Zbraslav. Sokolská kronika na Spořilově zaznamenala, že pomník byl dne 26.června 1940 snesen a podstavec zbourán. Druhý den po třetí hodině odpoledne byl nákladním autem Stavebního úřadu hl.m.Prahy odvezen.

Nabízí se otázka: Bude pomník po mnoha letech obnoven ?

...k 90. výročí bitvy se to zřejmě již nestihne, ale na další "kulaté" výročí by to bylo důstojné.

Zdroj informací: článek pana Vladimíra Prchlíka, radniční noviny Tučňák, červenec/srpen 2005 (str. 5), redakčně upraveno, zkráceno.