Reakce na dopis starosty o solení komunikací

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 10. 07. 2005

V prvé řadě chci ještě jednou poděkovat několika stovkám obyvatel a příznivců Spořilova za zájem o věci veřejné, v tomto konkrétním případě o podporu záchrany zeleně před ničivými účinky solení silnic.
Protože jsem to byl já, kdo byl požádán, aby vaše podpisy pod otevřený dopis předal, rád bych vám přiblížil průběh jednání.
Telefonicky jsem se dohodl se starostou Zdeňkem Hovorkou na osobním předání listin. Nakonec se mě ujal jeho zástupce, místostarosta Bohumil Koukal. Tehdy jsem tím byl zklamaný, ale jak se vzápětí ukázalo, situace nemohla být lepší, protože jsem jednal s budoucím starostou Prahy 4.

Přístup pana Koukala k celé problematice byl rezervovaný. Nezdál se být příznivcem změn a aktivitou občanů z jeho volebního okrsku evidentně nebyl nadšen. Viděl v ní kombinaci „potížistů“ a prosazování osobních zájmů. To se mě osobně dotklo za vás všechny i za našeho zahradníka pana Fischera a opakovaně jsem mu celou situaci vysvětlil, ale naše stanoviska se nesblížila. Na druhou stranu je pravda, že krátce před naším jednáním schválila Rada usnesení o návrhu omezení solení, kterého byl předkladatelem a situaci tedy vnímá za vyřešenou.
Vyzval nás však k tomu, abychom v zimě důsledně zaznamenávali SPZ sypačů, přesná místa a čas, pakliže budou solit příliš, na špatných místech nebo nevhodnou formou. Má pravdu, že celá problematika končí u každého jednoho řidiče sypacího vozu a to je třeba jasně doložit.

Lze tedy udělat následující závěry:
- radnice dopisem pana starosty přiznává "významnější poškození komunikační zeleně a částečně i parkových ploch solí" a to je velký krok kupředu
- radnice prostřednictvím usnesení Rady navrhuje důležité změny. Vzhledem k absenci jakýchkoli dalších kontrolních mechanismů je ale nutno pohlídat, zda TSK a Radnice budou skutečně konat nebo se pokusí nechat návrh "vyhnít". Osobně se domnívám, že starosta Koukal hnacím motorem realizace změn nebude.
- změny se týkají vybraných ulic po celé Praze 4, nejen na Spořilově. Je tedy jasné, že se jedná o obecný problém, nikoli „spořilovskou úchylku“ a je pravděpodobné, že i jinde existuje zájem obyvatel na omezení solení.
- Radnice potvrzuje, že podle jejich vlastních šetření plán zimní údržby komunikací není důsledně dodržovaný.
- Radnice přiznává, že prováděcí firma nedodržuje technologii (šíře posypu..) a že ačkoli již několikrát OŽP se zaměstnanci provádějícími údržbu dojednalo jejich dodržování, při kontrolách shledali, že se tak na většině komunikací nestalo.
- Radnice žádá omezení preventivního solení na nezbytně nutnou míru a znovu zdůrazňuje nepřesolování do zeleně

a na závěr to nejdůležitější:

Radnice Prahy 4 žádá přijetí osobní odpovědnosti ze strany TSK a náhradu škod při zjištění posypu soli v plochách zeleně.

Poslední bod dává naději, že se konečně problematika postaví z hlavy na nohy. Radnice, která je odpovědná za fungování služeb na Praze 4 (spolu s Magistrátem), se přestává doprošovat u firem, kterým zadává zakázky a začíná se chovat jako odpovědný zadavatel, který bude kvalitu jejich prací hlídat a případně sankcionovat. Srovnejme to s předchozím textem Připomínek, kde své dodavatele pokorně žádá, zda by splnili to, co jim zadali a na čem se dříve dohodli: Pokud bude zpracován …, žádáme jeho důsledné dodržování, které dle našich šetření v terénu doposud nebylo prováděno.
…. Bylo již několikrát na jednání s OŽP domluveno a přislíbeno zaměstnanci provádějícími ZÚK. Zatím jsme při kontrolách neshledali, že by toto opatření bylo na většině komunikací dodržováno.