Pozvánka na filatelistickou výstavu

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 13. 06. 2005

"Jan Pavel II. a jeho předchůdci očima filatelie", tak se nazývá filatelistická výstava, která se koná dne 19. června 2005 od 9.00 hodin do 12.00 hodin v sále kostela sv. Anežky na Spořilově. Výstavu pořádá Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Praha Spořilov při kostele svaté Anežky a vystaveny budou exponáty soukromé sbírky filatelisty pana Josefa Pavely.

Krátce o autorovi:


Josef Pavela se narodil v roce 1933 v těsné blízkosti Sv. Hostýna. Od roku 1945 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, po jeho uzavření za komunistického režimu gymnázium dokončil v Holešově. Za studií na vysoké škole v Brně v letech 1952 – 57 a nějakou dobu potom se stýkal se členy u nás zakázaného jezuitského řádu, za což byl v roce 1960 odsouzen na jeden rok nepodmíněně do vězení – za tzv. „podvracení republiky“.

V roce 1962 se oženil, má dvě dcery, čtyři vnučky a dvě pravnučky. Manželka mu odešla na věčnost v roce 1993 po jednatřiceti letech manželství.
Do doby zatčení pracoval jako geometr při výstavbě letiště Ostrava, pak jako technik v Melioračním družstvu a v Zemědělských stavbách v Novém Jičíně. Od roku 1962do roku 2001 bydlel na Novojičínsku , teď bydlí blízko Prahy s rodinou mladší dcery.
V roce 1968 vstoupil do Českosl. strany lidové. Od února 1990 do června 1996 byl poslancem za KDU-ČSL v Parlamentu.
Od října 1997 je členem SFŘ, nejdříve ve společenství ve Fulneku na Novojičínsku, od roku 2001 ve Spořilově.
Známky začal „sbírat“ ve svých šesti letech, asi 50 let se zaměřuje hlavně na známky s náboženskou tématikou. Jeho snem je uspořádat ze svých sbírek kolekci známek na téma „Dějiny spásy ve filatelii“.
Tato malá výstavka je zaměřena především na osobnost Karola Wojtyly – nástupce sv. Petra – Jana Pavla II. I o něm nepochybně platí to, co řekl Pán Ježíš Petrovi po jeho vyznání lásky a oddanosti: „Ty jsi Petr – Skála ….“, protože i Karol Wojtyla řekl Ježíši: „Pane, Ty víš, že Tě miluji …. Víc než všecko ….jsem TOTUS TUUS - CELÝ TVŮJ“ !


Poznámka redakce: O aktivitách Společenství SFŘ na Spořilově se Vás pokusíme průběžně informovat.