Významní obyvatelé Spořilova budou 12.května v ZŠ Jižní

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: ZŠ Jižní, Vydáno dne: 10. 05. 2005

V rámci dokončení rekonstrukce "nové" školní budovy Základní školy Jižní na Starém Spořilově, která je ze šedesátých let minulého století, budou, jak již Spořilovské noviny informovaly, ve čtvrtek 12. května 2005 slavnostně otevřeny nově velmi pěkně zrekonstruované prostory. Otevření bude v duchu šedesátých let, včetně hudby. V programu nazvaném Děti dětem připravují starší děti pro mladší Spořilovskou pouť, divadelní představení, různé hry a soutěže. Pro veřejnost je od 21 hodin připraven společenský večer ve školní tělocvičně. K tanci v rytmu šedesátých let zahrají skupiny Globus a Profesor.

Mezi významnými hosty (spořilováky), kteří přijali pozvání a kteří jsou osobně spjati se školou jsou například herečka Libuše Šafránková, herec Josef Abrhám či spisovatel a spořilovský patriot - pan Adolf Branald.