Hluk = dlouhodobý problém Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 27. 04. 2005

"..Od roku 1989 bydlím v Jihozápadní V., což je ta poslední ulice souběžná s magistrálou, která ústí do vrátnice Geofyzikálního ústavu AV ČR. Celá naše ulice a řada okolních (i Jihozápadní IV., která je pod Geofyzikou) a další ulice, lemované jižní spojkou, Hlavní atd., trpí dlouhodobě nadměrným hlukem, bohužel i vibracemi, vyvolanými provozem těžkých nákladních aut a vše se neustále zhoršuje."

"Před několika lety jsme tady s JUDr. Kalistou a několika dalšími založili občanské sdružení Starý Spořilov, protože jsme zjistili, že jako s jednotlivými občany se s námi žádný úřad nechce bavit. Ovšem praktický smysl to nemělo. JUDr. Kalista (a před tím ještě JUDr. Hudec, dnes již delší dobu po smrti) se snažili (marně) korespondovat s orgány HES, s MÚ Praha 4, Magistrátem, ministerstvy, protože provozem magistrály a Jižní spojky jsou tady porušovány trvale všechny hygienické normy, nehledě již na zmíněné aerosoly a vibrace. Pražský hygienik nám potvrdil, že magistrála byla uvedena do provozu s výhradou, že bude vystavěna protihluková bariera, což se 25 let nestalo. Teprve před několika lety (po mnoha slibech a urgencích) tady postavili za velké peníze zcela nefunkční stěnu, přes kterou je vidět z našich oken na silnici, a hned nato postavili OBI, takže se hluk, odražený od této stěny odráží zpátky od vyšší stěny objektu OBI a kravál tu máme ještě větší než před tím.
Poslední měření hluku se tady provádělo cca před 2 nebo 3 lety a u mne, tj. v rohovém domku, který je poslední v řadě u Geofyzikální ústavu a tedy od magistrály vlastně nejdále, bylo naměřeno v létě (kdy je hluk menší, protože jsou tu stromy s listím) cca 70 dB ve dne i vnoci. Ostatní domky v řadě jsou na tom ještě hůře.
Dnes to bude patrně ještě více, protože se provoz na magistrále po vstupu do EU zdvojnásobil. Povolené hygienické limity hluku jsou ovšem od vstupu do EU ještě nižsí než předtím a činí 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Na naše stížnosti nám pověřený útvar magistrátu odpověděl, že v našem případě jde o starou zátěž a s tím, že se nebudou zabývat. Jenže podmínka hygienika o vybudování ochraného valu (který je mimochodem dodnes - ač neexistující - údajně zakreslen v územním plánu) byla stanovena hned při povolování stavby, takže nejde o nic, o čem se nevědělo včas.
Nejde jenom o hluk. Před rokem jsem prováděl kompletní opravu vnitřních prostor svého domku. V celém přízemí jsem nechal udělat nové vnitřní omítky, podlahu, strop. Dnes - po 15 měsících - mám na celé delší straně domku směrem v magistrále praskliny v obou rozích, v jednom případě až 2-3 milimetry, zvenku popraskané sokly na fasádě a není jasné, jak to může pokračovat dále. Nikoho to nezajímá. Ostatní sousedi zřejmě už ztratili energii - bydlí tady většinou důchodci - ale myslím, že tohle musí být jednou dořešeno. Zatím na to nemám mnoho času, ale za rok patrně také půjdu do penze a pak se do toho pustím, i kdybych měl podat trestní oznámení na odpovědné orgány pro porušování platných zákonů a norem. Až nám jednou barák spadne na hlavu, budou mít úřady po starostech, ale do té doby nedám odpovědným úředníkům spát alespoň tak, jako mně nedává spát hluk z magistrály. "

Z dopisu Eduarda Vašátka