Mateřská škola v Trenčínské ulici se představuje

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Mateřská škola Trenčínská, Vydáno dne: 16. 04. 2005

Na Sídlišti Spořilov I, v nízké zástavbě cihlových domů ze 60.let minulého století, najdete další spořilovskou mateřskou školu - MŠ Trenčínská.

Mateřská škola je umístěna v nízké dvoupodlažní budově. Do této školky mohou děti nastupovat po dohodě během celého dopoledne, příjem nových dětí je možný během celého školního roku. Děti jsou v MŠ rozděleny podle věku do 3 tříd, na přání rodičů mohou být zařazeni sourozenci nebo kamarádi do stejné třídy. Adaptační doba je podle dohody. Ke školce náleží velká zahrada o rozloze přes 4 500 m2 se vzrostlými ovocnými a jehličnatými stromy, novými pískovišti a dřevěnými prolézačkami a dalšími herními prvky. Interiéry budovy MŠ jsou vybaveny novým, dětem adekvátním nábytkem, hracími koutky a vhodnou zateplenou podlahovou krytinou.

Výchovná práce:

Koncepce školy je orientovaná na všestranný, harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytují. Dítě je ovlivňováno vším, co vyplývá z jeho interakce s okolním prostředím. Zkušení pedagogové motivují děti k činnostem poznání a snaží se vytvářet vhodné psychohygienické podmínky (např. počet maximálně 20 dětí ve třídě). Jedna třída je specializovaná na integrované dítě. Poslední rok před odchodem do ZŠ se pracuje s dětmi na PC se speciálním programem, který v podstatě shrnuje veškeré poznatky a znalosti, které dítě nabylo v mateřské škole. Tento způsob zopakování je velmi efektivní a projevuje se ve velmi dobré připravenosti v 1.ročníku základní školy. Provozní doba školy: 6:30 hodin do 17:00 hodin.

Platby za školku:

školné: 300,- Kč celodenní docházka (měsíčně)

200,- Kč polodenní docházka (měsíčně)

stravné:

25,- celodenní docházka (denně)

21,- polodenní docházka (denně)

V MŠ je stálý kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců, výborná kuchyně, popřípadě dietní strava respektující onemocnění infekční mononukleózou a podobně. Rodičům školka nabízí poradenství, logopedickou (přímo v budově MŠ) a pedagogicko- psychologickou poradnu i spolupráci s dalšími odborníky.

Akce pořádané školou:

V rámci provozu školky se pořádají soutěže, karneval, oslavy Dne dětí, besídky, Dny otevřených dveří, práce na PC- Těšíme se do školy, táboráky, divadelní a hudební představení, výlety, vycházky do přírody,výtvarný kroužek, dále hrazené aktivity: plavání, seznamování s angličtinou, jóga, ozdravný pobyt v přírodě a možnost účasti na rekreačním pobytu dětí s rodiči u moře (Itálie, Španělsko).

Adresa: Trenčínská 2770, 141 00 Praha 4 - Sídliště Spořilov I

Ředitelka: Mgr. Zuzana Cerhová

Telefon a fax: 272 761 116

E-mail: cerhova@seznam.cz

Doprava: Metro C - Budějovická - bus 118, 121, Kačerov - bus 203,170, Roztyly - bus 118, 121 zastávka Severozápadní (případně Depo Kačerov)