"Den Země" na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Ekologové ze Spořilova, Vydáno dne: 23. 03. 2005

Blíží se akce "Den Země"

Ekologická akce

"Den Země" se letos slaví jubilejně již po pětatřicáté.

Přijďte proto i vy oslavit toto významné jubileum na "Toulcův dvůr" - známé ekologické centrum. Pro Spořilovské je to kousek, jen pár stovek kroků přes louku a pole směrem na východ od konečné autobusu MHD č.136.

Kromě již tradičních dílniček a aktivit s „eko“ tématikou čeká na návštěvníky spousta her, divadelní a hudební vystoupení a dokonce i zpívání s kytarou u táboráku. Svou činnost zde budou prezentovat rozličné organizace a firmy z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Program proběhne v sobotu 23.dubna 2005 od 10:00 hod. do 18:00 hod. Záštitu nad touto akcí převzal radní hl. m. Prahy pan RNDr. Miloš Gregar. Součástí programu bude i vystoupení hudebních skupin Petřín, Bezefšeho, Pilgrim Pimple, Parník a dalších. Vstupné je dobrovolné. Přijďte i Vy ze Spořilova podpořit dobrou věc - Vítejte v Toulcově dvoře !