Vznik spořilovských sadů a alejí

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 07. 02. 2005

Původní spořilovská zástavba byla pro svoji jedinečnost myšlenky zahradního města a jako funkcionalistický celek navržena na městskou památkovou rezervaci. Plochy zeleně – tedy jak se na Spořilově říká: „sady, aleje, náměstí a parčíky“, patří do základního konceptu naší čtvrti, ať již v půdorysném, sadovnickém, či architektonickém pojetí. Teprve po vytvoření struktury a funkce veřejného prostoru byla rozvinuta vlastní domovní zástavba.

Vizionářský přístup zakladatelů Spořilova nezapadl a jejich dílu se dostává ocenění. Osmdesát let po svém vzniku byly dvě hlavní parkové plochy - Roztylské sady a Roztylské náměstí, tvořící „zelený“ osový kříž starého Spořilova, povýšený do III. kategorie mezi „Plochy městského významu“ v rámci kategorizace veškeré zeleně v hl.m. Praze (vyhláška hl.m.Prahy č.6/2001 o ochraně veřejné zeleně).
Obdobně je pak nejdelší a nejvýznačnější z našich alejí, ulice Hlavní, zařazena v rámci hl.m. Prahy mezi vybraná stromořadí I. kategorie, která jsou spravována přímo Odborem městské zeleně Magistrátu. Všechny ostatní plochy zeleně obou částí Spořilova spravuje Odbor životního prostředí Městské části Praha 4.