Navštivte Geopark na Spořilově!

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 04. 01. 2005

Budova Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR je dobře viditelná již od stanice metra C - „Roztyly“. Na dříve málo využívané části areálu této významné vědecké instituce, vznikl na jaře roku 2003 velmi zajímavý a ve své kategorii zcela ojedinělý projekt. Na nevelké ploše jsou zde trvale nainstalovány exponáty hornin, které tvoří „Český masív“, což je geologická jednotka, která zaujímá většinu území České republiky.

Současně areál, který je velmi pěkně udržován, přispívá k hezkému vzhledu této, poměrně “ztracené“ části Spořilova. Smyslem projektu „Geopark“ je představit nejen laické, ale i odborné veřejnosti rozmanitost a krásu hornin, které můžeme vidět v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Návštěvníci tu mohou obdivovat na 20 exponátů, které sem byly přivezeny z několik geologicky zajímavých lokalit. Při procházce pěkně upravenými pěšinami máte jedinečnou možnost být všude v České republice, aniž byste opustili Spořilov. Proto, jakmile bude hezké počasí, neváhejte Geopark navštívit.
Seznam exponátů, které se nachází v Geoparku v Boční ulici II/1401, najdete přímo na internetové adrese Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese
http://www.ig.cas.cz/aktivity/Geopark.php