100 uschlých stromů za dva roky

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 08. 12. 2004

V posledních dvou letech byly mrtvé stromy odstraňovány až třikrát (!) do roka. Protože se tak děje průběžně, veřejnost nemůže vidět celou šíři problému. Přitom celkové počty pokácených stromů již překročily 100 kusů – a to jen v oblasti starého Spořilova!
Zdaleka ne všechny stromy odumřely v důsledku poškození solí. Prudký nárůst odumírání stromů je zapříčiněný kombinací více negativních vlivů, kde zásadní roli hraje obecně nevhodné městské prostředí, v posledních dvou letech umocněné suchem. Tento soubor negativních vlivů stojí především za zhoršeným stavem zeleně obecně a konkrétně pak např. za mnoha uschlými břízami v naší oblasti.
Na druhou stranu mezi pokácenými stromy byla řada stromů v dosahu solení komunikací, u kterých byla sůl tou pověstnou „poslední kapkou“ v jejich souboji s městským prostředím. Ze stromů poškozených solí byly v poslední době skáceny např. jeřáby na ulicích Severovýchodní I., Lešanská a topol na Boční I.

Sůl prudce zhoršuje již tak těžkou situaci městské zeleně.
První příznaky otravy stromů zasolením se objevily v roce 2003. V letošním roce se situace zásadně zhoršila. Téměř všechny stromy rostoucí podél ulic jsou poškozené solí. Části korun, zpravidla směrem k silnici, jsou vážně poškozené. Již v létě ztratily olistění, u některých došlo k opakovanému rašení listů, u jiných jsou již patrné odumírající větve.
U poškození tohoto druhu se projevuje velká setrvačnost a skutečný rozsah a důsledky vlivu zasolení se teprve projeví v následujících letech.
U více poškozených stromů budou muset být odstraněny celé části korun, některé stromy jsou pravděpodobně ztracené nevratně a bude je nutno pokácet. Stromy tak kromě zdraví ztratí i část své estetické funkce. Z nově usychajících stromů, u nichž lze podle fyziologických příznaků a situace usuzovat na vliv soli, jsou to např. pyramidální topoly v alejích ulic Boční I. a II., ale již také některé mladé stromky ve středovém alejovém pásu ulice Hlavní. Velmi vážný stav lze předpokládat u některých lip na Jihozápadní IV.

Zásadní otázkou je další vývoj situace.
Bude-li pokračovat zimní údržba komunikací solením ve stejném rozsahu jako poslední dvě léta, dojde k dalšímu zhoršení stavu stromů a postupnému vymírání. Navíc se bude prohlubovat degradace půd a obnova stromořadí v budoucnosti se stane mnohem obtížnější až nemožná.

Příště více o výsledcích odborných expertiz analyzujících příčiny poškození spořilovských stromů.
Fotografie:
- mrtvý topol, ul. Boční I. , 2004
- typické spálení topolových listů solí

Fotografie zapůjčeny firmou Jan Fischer, Zahradní služby