Umírání spořilovských stromů

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 24. 11. 2004

Zřejmě si mnozí z vás všimli, že lípy, javory, topoly a mnoho dalších stromů podél spořilovských cest mělo v létě seschlé a po krajích zhnědlé listy. Koruny měly řídké a odlistěné. Nešlo však o důsledek suchého léta, ale o obnovení zimní údržby vozovek solením.

Co se stalo?
Nadbytečným solením, nevhodně volenou technologií a nedodržováním postupů se ke kořenům stromů dostalo takové množství soli, že způsobila jejich otravu.

Jak se otrava solí pozná?
- zasychání okrajové části listů – z důvodu jejich fyziologického poškození solí,
- usychání a předčasné shazování listů – ve „snaze“ zbavit se toxických látek v nich,
- během léta opakované rašení listů , někdy též
- podzimní kvetení – oboje jsou obecné reakce stromu na ztrátu listové plochy, otravu solí nebo na prožitý stres,
- zasychání větviček, odumírání větví, celých částí korun a nakonec odumření celého stromu.

Nemá schnutí stromů jinou příčinu?
Jedná se o typické příznaky otravy solením, potvrzené odborným auditem. Zasychání stromů vlivem sucha a horka má zcela jiné projevy. Stromy ve městě trpí dlouhodobými stresy jako jsou emise, sálavé teplo z vozovek, sucho, které je oslabují. Sůl však způsobuje akutní otravu, jejíž příznaky vystupují zcela charakteristicky a samostatně.

Dají se poškozené stromy léčit?
Poškození solí má formu akutní otravy. Jakmile sůl – chlorid rozpuštěný ve vodě, vstoupí do stromu a dosáhne kritické koncentrace, dochází na rostlině k nevratným poškozením kořenů, listů, větví atp. Chloridy jsou v rostliném těle postupně transportovány a koncentrovány do listů s jejichž opadem ze stromu v převážné míře odchází.
Solí poškozené stromy se efektivně léčit nedají. Nebude-li přiváděna další sůl do kořenového prostoru stromů a poklesne-li zásoba soli v půdě potom je předpoklad, že příznaky otravy u lehce zasažených stromů během dalších let odeznějí a strom lehké (!) poškození překoná.
Regeneraci stromů lze podpořit vhodným hnojením a velmi vydatnou zálivkou, ale veškeré úsilí stromu i lidí je marné, zůstane-li sůl v půdě. O tom, že spořilovské jílové půdy neumožňují odvod soli do spodních vod svědčí fotografie z okolí stromů ze září (!) tohoto roku, na nichž jsou vidět solné výkvěty.

Možná řešení?
Všude tam, kde se sůl může dostat ke kořenům stromů je jediné známé řešení zastavit nebo alespoň výrazně omezit solení. Páteřní komunikace je třeba jen plužit a štěrkovat. Postranní uličky po těch několik málo dní, kdy v Praze leží sníh, jen pluhovat nebo ponechat dětem bez údržby.

Připravujeme další podrobnosti.


Popisky fotografií: - Lípa, Roztylské sady, 17. září. Původní olistění zcela opadalo. Holou korunu v srpnu částečně pokryty nové lístky, které po 4 týdnech také odumírají.
- Detail solí spáleného listu, srpen 2004.
- Ještě v září je spořilovská půda tak prostoupená solí, že se na cestách objevují solné výkvěty.

Fotografie zapůjčeny firmou Jan Fischer, Zahradní služby