Mateřská školka Jihozápadní IV se představuje

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 22. 10. 2004

Každý, kdo bydlí na Spořilově a má předškolní děti (ve věku 3-6 let), řeší jednu zásadní nerudovskou otázku: Kam s nimi? Jistě, mateřských školek je v Praze celá řada, ale školka v Jihozápadní ulici IV je jen jedna. Když jí se svojí ratolestí navštívíte, sami uvidíte jak je školka moderní. Nachází se v krásné části Starého Spořilova a je „poměrně“ nová, vezmeme-li v úvahu, že okolní zástavba rodinných domků je téhož „věku“ jako prababičky a pradědečkové dětí, které zdejší pěknou mateřskou školku navštěvují. Mateřská školka „Jihozápadní“ byla pro (nejen) spořilovské děti otevřena ve školním roce 1982/1983. Budova je nyní po celkové důkladné rekonstrukci, která jí dala zcela nový, moderní ráz, dobře zapadající do zdejšího klidného prostředí. Od 1.ledna 1995 je mateřská školka samostatný právní subjekt. Součástí budovy je zahrada, která je vybavena moderním zařízením vhodným pro předškolní děti a jejich tělesnou aktivitu, v letních měsících je využíváno mlhoviště. Školka je dostupná metrem trasy „C“ ze stanice Roztyly nebo ze stanice Budějovická a dále autobusem číslo 118 do stanice „Roztylské náměstí“, případně do stanice „Starý Spořilov“. MŠ Jihozápadní nabízí dětem

pestrý program po celý den. Příjem dětí probíhá od 7:00 hod. do 9:00 hod. a provoz končí v 17:00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou smíšených tříd a je respektováno i přání rodičů, aby sourozenci mohli společně docházet do stejné třídy. Předností této spořilovské školky je dostatek prostoru, který je plně využíván.Vzdělávací program je koncipován do interních tématických plánů, které jsou součástí programu rozvíjení poznání. MŠ Jihozápadní je zaměřena na estetickou výchovu, hudebně pohybovou výchovu, ekologii a na získávání a rozšiřování vědomostí. Součástí nabídky je i řada nadstandardních služeb jako jsou zájmové kroužky - keramika (školka disponuje vlastní pecí), plavání, hra na flétnu, tanec, výuka anglického jazyka, ordinaci klinické logopedky. MŠ pořádá Den otevřených dveří při zápisu do MŠ, besídky pro rodiče i veřejnost, návštěvy profesionálních divadel, tématické výlety do okolí Prahy, besedy s psychologem, výstavy knih ve spolupráci s nakladatelstvím. Školka také dobře spolupracuje s nejstarší spořilovskou základní školou – „ZŠ Jižní“, kam také většina dětí ze školky nastupuje do první třídy. MŠ se pravidelně účastní i výstav v Kulturním středisku Novodvorská.

Jestliže se rozhodnete umístit svojí ratolest do zdejší mateřské školky, měsíční příspěvek činí pouze 300 Kč při celodenní docházce, respektive 200 Kč při docházce polodenní.

Základní údaje o mateřské školce:
Mateřská škola: Jihozápadní
Adresa: Praha 4 - Spořilov, ul. Jihozápadní 1760/4
Telefon/fax: 272 768 906
E.mail: msjihozapadni@quick.cz
IČO: 61384241
Ředitelka: Jana Zátková
Počet tříd: 2
Počet žáků: 50
Provozní doba: 7.00-17.00 hod.


Autor tohoto článku děkuje paní Janě Zátkové, ředitelce MŠ Jihozápadní IV za poskytnuté informace.