Nové lavičky na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná, ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 19. 10. 2004

Na Spořilově byly v říjnu 2004 instalovány nové lavičky!!!

Možná jste si již všimli, že v oblasti severní části Sídliště Spořilova II (od tramvajové smyčky k ulici Hlavní) se počátkem října 2004 objevily zcela nové lavičky, které zde instalovala Městská část Praha 4. Potřeba doplnění a obnova laviček byla na sídlišti pociťována již delší dobu. Na logických místech (v blízkosti parků a dětských hřišť), kde si dříve nebylo kam sednout, mají nyní obyvatelé a návštěvníci Spořilova možnost pohodlné „relaxace“.

Příslušní zaměstnanci úřadu dlouho vybírali typ laviček, který by se hodil a navazoval na původní sídlištní lavičky, které zašly časem nebo byly zničeny vandaly. Přenosné lavičky se moc neosvědčily, protože nenechaví obyvatelé jich několik „přemístili“ úplně někam jinam. Proto se radnice vrátila k pevně usazeným lavičkám. Na četné požadavky starších občanů byla část laviček umístěna na průchozí trasy od nákupních center, aby si starší obyvatelé mohli odložit nákup a odpočinout si. Do konce roku 2004 doplní MČ Praha 4 i lavičky v horní části (jižní) části sídliště.

Lavičky jsou klasické, dřevěné, s betonovým podstavcem. Doufejme jen, že nedopadnou jako mnohé jiné v našem obvodu, které neodolaly nájezdům vandalů…

Autor článku děkuje paní Věnceslavě Pokorné z odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 4, správkyni oblasti Spořilov, za poskytnuté informace.