Projekt Bohdalec-Slatiny

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 24. 09. 2004

Jen několik set metrů severním směrem od pomyslných hranic Spořilova ze rozkládá velké a velmi zanedbané území – Slatiny. O názvu tohoto území nemá mnoho lidí ani potuchy a přitom tisíce obyvatel ze Spořilova a okolí denně okolo tohoto, téměř opuštěného území projíždí do práce, do školy, za zábavou…

Vše se ale v dohledné době změní a tato lokalita se rázem dostane do širšího podvědomí. V současné době je zpracovávána urbanistická studie na které se podílí Magistrát hl.m.Prahy a obě dotčené městské části - Praha 10 a Praha 4. Cílem této studie je připravit realizovatelnou vizi transformace zanedbaného a nevyužívaného území o rozloze cca 150 - 200 ha. Zájmem městské části Praha 10 je proměnit toto obtížně přístupné území na moderní, dobře dostupnou novou městskou čtvrť pro bydlení, obchod, služby, pracovní příležitosti, sport a rekreaci.
Slatiny se nacházejí na dohled od Spořilova, východně od vrchu Bohdalec a jsou je vymezené zhruba ulicemi Bohdalecká, U Plynárny, Jižní spojkou (hranicí Spořilova) a železniční tratí, popřípadě nádražím Vršovice. Jde o značně zanedbané území se skladišti a prázdnými plochami. Nádraží Vršovice České dráhy postupně opouštějí a z původního počtu 30 kolejí by měly zůstat pouze čtyři průjezdné. Ovšem v této chvíli ještě není jasné, jak bude toto rozvojové území s důrazem na bytovou výstavbu řešeno. V tuto chvíli hodlá městská část Praha 10 zmapovat situaci v majetkových vztazích a připravit urbanistickou studii (radní očekávají spolupráci s Prahou 4). Nyní je na toto území vydána stavební uzávěra. Podle názorů odborníků ba bylo ideální přivést území do stavu "zelené louky" a začít s výstavbou znovu.
Každopádně je celý projekt teprve na svém začátku, ale jestliže se podaří ho zrealizovat, bude to přínos pro širší okolí. Prvním konkrétním výsledkem je právě schválení zadání urbanistické studie z prosince 2003. Na tomto základě budou zpracovány varianty možných řešení. Poté bude následovat projednání a výběr výsledného řešení, které bude zohledňovat jak hlediska kvality vytvářeného prostředí, tak i ekonomickou realizovatelnost záměru.
Mezi návrhy na využití území je například nový vysokoškolský areál, botanická zahrada, velký aquapark, výstaviště, obchody nebo stadion.
Na druhou stranu ale asi bohužel zanikne v dnešní době zcela ojedinělá kolonie bývalých „nouzových domků“ z 20.let minulého století, které jsou dneska téměř výhradně jen zahradními domky i když někteří lidé tu bydlí trvale.